Yhdessä osaamistasi rakentaen

Siltojen ja muiden liikennöityjen alueiden vedeneristäjien täydennyskoulutus

Liikenneviraston alaisilla silloilla ja muilla liikennöidyillä alueilla edellytetään, että vedeneristystöitä tekevillä henkilöillä tulee olla VTT Expert Services Oy:n myöntämä henkilösertifikaatti työkohteessa käytettäviin vedeneristys- tyyppeihin. Henkilösertifikaatin haltijoiden tulee sertifikaatin voimassaolon jatkamiseksi osallistua täydennyskoulutukseen vähintään viiden vuoden välein sertifikaatin myöntämispäivämäärästä laskien.

Sisältö

  • Henkilösertifioinnin ja täydennyskoulutuksen esittely
  • Siltojen vedeneristysten määräykset ja ohjeet
  • Siltojen vedeneristystyömaan laadunvarmistus