Yhdessä osaamistasi rakentaen

Siltojen ja muiden liikennöityjen alueiden vedeneristäjien täydennyskoulutus

Liikenneviraston alaisilla silloilla ja muilla liikennöidyillä alueilla edellytetään, että vedeneristystöitä tekevillä henkilöillä tulee olla Eurofins Expert Services Oy:n myöntämä sertifikaatti työkohteessa käytettäviin vedeneristystyyppeihin. Sertifikaatin haltijoiden tulee sertifikaatin voimassaolon jatkamiseksi osallistua täydennyskoulutukseen vähintään viiden vuoden välein sertifikaatin myöntämispäivämäärästä laskien.