Yhdessä osaamistasi rakentaen

Siltojen ja muiden liikennöityjen alueiden vedeneritystöiden valvojan ja työnjohtajan koulutus

Koulutus antaa käytännön pätevyyden toimia Väyläviraston alaisilla siltojen ja muiden liikennöityjen alueiden vedeneristystöiden valvojana ja työnjohtajana.

Väyläviraston alaisilla silloilla ja muilla liikennöidyillä alueilla edellytetään, että vedeneristystöitä tekevillä henkilöillä tulee olla Eurofins Expert Services Oy:n myöntämä Rakentamisen sertifikaatti työkohteessa käytettäviin vedeneristystyyppeihin.

Työnjohtajien, valvojien, eristysalustan tiivistystöiden laadunvalvojien ja kelpoisuuskokeiden laadunmittaajien osalta Väyläviraston alaisissa kohteissa edellytetään, että kaikkien näihin töihin osallistuvien tulee osallistua koulutukseen ja läpäistä tentti.

Koulutus on tarkoitettu:

Koulutusohjelma on tarkoitettu siltojen ja muiden liikennöityjen alueiden epoksitiivistys-, bitumikermi-, mastiksi- ja nestemuodossa levitettävien eristeiden eristystöiden asentajille, työnjohtajille, valvojille, eristysalustan tiivistystöiden laadunvalvojille ja kelpoisuuskokeiden laadunmittaajille.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutusohjelman tavoitteena on varmistaa, että siltojen ja muiden liikennöityjen alueiden kuten pihakansien ja ajoluiskien vedeneristys- ja korjaustöiden laatu on määräysten, ohjeiden ja suunnitteluasiakirjojen mukainen.

Työnjohtaja ja valvoja ovat ratkaisevassa asemassa työn laadunvarmistuksessa, laadunvalvontamittauksissa ja dokumentoinnissa. Vedeneristysten korjaustyöt asettavat omat lisähaasteensa vaativien kosteus-, suola- ja pakkasrasitettujen rakenteiden kunnostustöiden valvonnalle ja työnjohdolle.

RATEKOn koulutus antaa valmiuden hakea siltojen ja muiden liikennöityjen alueiden sertifikaattia sekä työnjohtajan, valvojan ja laadunvalvonnan tehtävissä toimiville oikeuden toimia Liikenneviraston alaisissa kohteissa.