Yhdessä osaamistasi rakentaen

Siltojen ja muiden liikennöityjen alueiden vedeneritystöiden valvojan ja työnjohtajan koulutus

Koulutus antaa käytännön pätevyyden toimia Liikenneviraston alaisilla siltojen ja muiden liikennöityjen alueiden vedeneristystöiden valvojana ja työnjohtajana.

Liikenneviraston alaisilla silloilla ja muilla liikennöidyillä alueilla edellytetään, että vedeneristystöitä tekevillä henkilöillä tulee olla VTT Expert Services Oy:n myöntämä henkilösertifikaatti työkohteessa käytettäviin vedeneristystyyppeihin. Työnjohtajien ja valvojien osalta Liikennevirasto alaisissa kohteissa edellytetään, että kaikkien näihin töihin osallistuvien henkilöiden tulee osallistua koulutukseen ja läpäistä tentti.  

 (vaatimus 1.1.2016 jälkeen osallistuville).

Koulutus on tarkoitettu:

  • Siltojen ja muiden liikennöityjen alueiden epoksitiivistys-, bitumikermi-, mastiksi- ja nestemuodossa levitettävien eristeiden eristystöiden työnjohtajille ja valvojille
  • Siltojen ja muiden liikennöityjen alueiden vedeneristeiden korjaustöiden työnjohtajille ja valvojille

Koulutuksen tavoitteet

Koulutusohjelman tavoitteena on varmistaa, että siltojen ja muiden liikennöityjen alueiden kuten pihakansien ja ajoluiskien vedeneristys- ja korjaustöiden laatu on määräysten, ohjeiden ja suunnitteluasiakirjojen mukainen.

Työnjohtaja ja valvoja ovat ratkaisevassa asemassa työn laadunvarmistuksessa, laadunvalvontamittauksissa ja dokumentoinnissa. Vedeneristysten korjaustyöt asettavat omat lisähaasteensa vaativien kosteus-, suola- ja pakkasrasitettujen rakenteiden kunnostustöiden valvonnalle ja työnjohdolle.