Yhdessä osaamistasi rakentaen

Siltojen ja muiden liikennöityjen alueiden vedeneristäjän henkilösertifiointiin valmentava koulutus

Väyläviraston alaisilla silloilla ja muilla liikennöidyillä alueilla edellytetään, että vedeneristystöitä tekevillä henkilöillä tulee olla Eurofins Expert Services Oy:n myöntämä Rakentamisen sertifikaatti työkohteessa käytettäviin vedeneristystyyppeihin.

Koulutusohjelma on tarkoitettu:

Siltojen ja muiden liikennöityjen alueiden

  • epoksitiivistysten tekijöille
  • bitumikermieristysten tekijöille
  • mastiksieristysten tekijöille
  • nestemuodossa levitettävien eristysten tekijöille.

Koulutusohjelman tavoite

Koulutusohjelman tavoitteena on varmistaa, että siltojen ja muiden liikennöityjen alueiden, kuten pihakansien ja ajoluiskien, vedeneristys- ja korjaustöiden laatu on määräysten, ohjeiden ja suunnitteluasiakirjojen mukainen.

Vedeneritystyön laatu on merkittävä tekijä kosteus-, suola- ja pakkasrasitettujen rakenteiden kestävyyden kannalta. Ammattitaitoinen vedeneristysten tekijä ja korjaaja ovat ratkaisevassa asemassa työn onnistumista ja kestävyyttä ajatellen.

Sertifiointia Eurofins Expert Services Oy:ltä voivat hakea koulutuksen, kirjallisen kokeen ja näytön suorittaneet henkilöt, joilla on riittävä työkokemus siltojen ja muiden liikennöityjen alueiden vedeneristystyöstä.