Yhdessä osaamistasi rakentaen

Sisäilma-asiantuntija

Sisäilma-asiantuntijan koulutus syventää sisäilmatutkimuksissa tarvittavaa tietotaitoa. Koulutus mahdollistaa sisäilma-asiantuntijan henkilösertifioinnin. Sisäilma-asiantuntijan pätevyyteen valmentava koulutus on laajuudeltaan 25 opintopistettä.

Valmentava koulutus ja henkilösertifikaatti

Valmentava koulutus kestää 1,5 vuotta. Koulutus muodostuu lähiopiskelusta, verkko-opiskelusta, näyttötehtävistä ja tenteistä. Lähipäiviä on 2-3 kuukaudessa. Koulutuksen laajuus määräytyy opiskelijan aiemmin hankitun osaamisen perusteella. Koulutus perustuu itseohjautuvuuteen sekä omaan haluun oppia ja kehittyä.

Valmentava koulutus keskittyy erityisesti sisäilman epäpuhtauksien, terveysvaikutusten, tutkimisen ja torjunnan aihepiireihin.

Koulutuksen läpikäytyä ja pätevyysvaatimusten täyttyessä voi hakea sisäilma-asiantuntijan henkilösertifikaattia VTT Expert Service Oy:tä.

Sisäilma-asiantuntijan henkilösertifikaatin peruskoulutusvaatimus on vähintään luonnontieteiden, ympäristötieteiden ja ympäristöterveyden alalla suoritettu ylempi tai alempi korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto taikka aiempi teknikon tai sitä vastaava tutkinto. Työkokemusta on oltava vähintään kolme vuotta rakennusten kuntoon ja terveyshaittoihin liittyvistä tutkimustehtävistä.

Henkilösertifioitu sisäilma-asiantuntija saa tehdä rakennuksen sisäilmaongelmien selitysprosessiin liittyviä tutkimuksia yhteistyössä kosteusvauriokuntotutkijan kanssa.