Yhdessä osaamistasi rakentaen

Sisäilma-asiantuntija

Sisäilma-asiantuntijan koulutus syventää sisäilmatutkimuksissa tarvittavaa tietotaitoa. Koulutus mahdollistaa sisäilma-asiantuntijan sertifioinnin. Sisäilma-asiantuntijan pätevyyteen valmentava koulutus on laajuudeltaan 25 opintopistettä. Koulutus alkaa 14.5.2019.

Valmentava koulutus

Valmentava koulutus kestää 1,5 vuotta. Koulutus muodostuu lähiopiskelusta, verkko-opiskelusta, näyttötehtävistä ja tenteistä. Lähipäiviä on 2-3 kuukaudessa.

Koulutuksen laajuus määräytyy opiskelijan aiemmin hankitun osaamisen perusteella. Koulutus perustuu itseohjautuvuuteen sekä omaan haluun oppia ja kehittyä.

Valmentava koulutus keskittyy erityisesti sisäilman epäpuhtauksien, terveysvaikutusten, tutkimisen ja torjunnan aihepiireihin.

Sertifikaatti

Valmentavan koulutuksen suoritettuasi ja muiden pätevyysvaatimusten täyttyessä voit hakea sisäilma-asiantuntijan sertifikaattia Eurofins Expert Service Oy:tä.

Sisäilma-asiantuntijan sertifikaatin peruskoulutusvaatimus on ympäristöteknologian tai-terveyden opintoja sisältäväluonnontieteen kandidaatin, teknikon tai insinöörin tutkinto. Työkokemusta on oltava vähintään kolme vuotta rakennusten kuntoon ja terveyshaittoihin liittyvistä tutkimustehtävistä.

Sertifioitu sisäilma-asiantuntija saa tehdä rakennuksen sisäilmaongelmien selitysprosessiin liittyviä tutkimuksia yhteistyössä kosteusvauriokuntotutkijan kanssa.