Yhdessä osaamistasi rakentaen

Sisäilma-asiantuntija

Sisäilma-asiantuntijan koulutusohjelma syventää sisäilmatutkimuksissa tarvittavaa tietotaitoa. Koulutus mahdollistaa sisäilma-asiantuntijan henkilösertifioinnin. Sisäilma-asiantuntijan pätevyyteen valmentava koulutus on laajuudeltaan 25 opintopistettä.

Valmentava koulutus ja henkilösertifikaatti

Valmentava koulutus kestää 1,5 vuotta. Koulutusohjelman muodostuu lähiopiskelusta, verkko-opiskelusta, näyttötehtävistä ja tenteistä. Lähipäiviä on noin kolme kuukaudessa, yhteensä lähes 30. Koulutuksen laajuus määräytyy opiskelijan aiemmin hankkimasta osaamisesta. Koulutus perustuu itseohjautuvuuteen sekä omaan haluun oppia ja kehittyä.

Valmentava koulutus keskittyy erityisesti sisäilman epäpuhtauksien, terveysvaikutusten, tutkimisen ja torjunnan aihepiireihin.

Koulutuksen läpikäytyä, kirjallisen kokeen hyväksytysti suoritettua ja pätevyysvaatimusten täyttyessä voi hakea VTT Expert Service Oy:tä sisäilma-asiantuntijan henkilösertifikaattia.

Sisäilma-asiantuntijan henkilösertifikaatin peruskoulutusvaatimus on vähintään luonnontieteiden, ympäristötieteiden ja ympäristöterveyden alalla suoritettu ylempi tai alempi korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto taikka aiempi teknikon tai sitä vastaava tutkinto. Työkokemusta on oltava vähintään kolme vuotta rakennusten kuntoon ja terveyshaittoihin liittyvistä tutkimustehtävistä.

Henkilösertifioitu sisäilma-asiantuntija saa tehdä rakennuksen sisäilmaongelmien selitysprosessiin liittyviä tutkimuksia yhteistyössä kosteusvauriokuntotutkijan kanssa.

Koulutuksen sisältö (25 op)

Rakennusfysiikka, fysikaaliset olosuhteet, kuntotutkimusmenetelmät, rakennus- ja tuotantotekniikka ja juridiikka (9 op)

osa 1. Rakennusfysiikka ja fysikaaliset olosuhteet 5 op
osa 2. Kuntotutkimismenetelmät 2 op
osa 3. Rakenne- ja tuotantotekniikka 1 op
osa 4. Juridiikka 1 op

Ilmanvaihto ja ilmastointitekniikka (3 op)

osa 1. Teoria 1,5 op
osa 2. Tutkimismenetelmät 1,5 op

Sisäympäristön epäpuhtaudet ja olosuhteet, terveysvaikutukset, tutkiminen, torjunta (13 op)

osa 1. Sisäympäristön epäpuhtaudet ja olosuhteet 8 op
osa 2. Sisäympäristön tutkimismenetelmät 3 op
osa 3. Terveysvaikutukset 2 op