Yhdessä osaamistasi rakentaen

Kosteudenhallintakoordinaattori

Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävänä on valvoa ja ohjata kosteudenhallinnan toteutumista koko rakennushankkeen ajan. Kosteudenhallinkoordinaattori toimii rakennushankkeessa tilaajan edustaja.

RATEKOn kosteudenhallintakoordinaattorin koulutus valmentaa osallistujan kosteudenhallintakoordinaattorin tehtäviin eli rakennushankkeen kosteudenhallinnasta vastaavan henkilön tehtäviin. Kosteudenhallintakoordinaatorin asema ja tehtävät on määritelty rakennusten kosteusteknisestä toimivuuta koskevassa ympäristöministeriön asetuksessa (YMa 782/2017). RATEKOn koulutus perustuu ympäristöministeriön asetukseen ja on linjassa kosteuden hallintaselvitystä kostevan TOPTEN -rakennusvalvontojen tulkintakortin 117c01 ja Kuivaketju10 -toimintamallin kanssa.

Koulutuksen sisältö

Koulutus muodostuu lähiopetuspäivistä, välitehtävistä, tenteistä ja näyttötyöstä. Näyttötyö on kohteesta laadittu kosteudenhallintaselvitys tai -suunnitelma tai kuvaus rakennushankkeen kosteudenhallinnan koordinoinnista. Koulutuksen laajuus on 5 opintopistettä. Koulutus järjestetään Vantaalla.

Koulutuksen sisällössä on huomioitu suunnitteilla oleva FISE Kosteudenhallintakoordinaattori-pätevyyden vaatimukset.

Lähiopetuspäivät

  1. Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävät 12.2.2019
  2. Suunnitteluvaiheen ohjaus ja valvonta 21.3.2019
  3. Työmaatoteutuksen ohjaus ja valvonta 28.3.2019
  4. Käyttöönottovaiheen ohjaus ja valvonta 9.5.2019
  5. Näyttötyöseminaari 13.6.2019

Koulutuksen sisältö on työelämälähtöinen ja helposti käytäntöön sovellettavissa. Käyttämämme kouluttajat ovat oman alansa huippuasiantuntijoita.

Peruskoulutusvaatimus

Koulutuksen peruskoulutusvaatimus on rakennusalan ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aiempi tutkinto. Tutkinnon osana tai tutkintoa täydentävissä opinnoissa on oltava rakennusfysiikkaa vähintään kolme opintopistetä. Rakennusfysiikan opintoja on mahdollista täydentää RATEKOssa.

AHOT-menetty

Koulutusohjelmaan osallistuvan on halutessaan mahdollista saada aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen eli AHOT-menettely, jonka tulosten pohjalta henkilökohtainen opintosuunnitelma laaditaan.