Yhdessä osaamistasi rakentaen

Kosteudenhallintakoordinaattori

Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävänä on valvoa ja ohjata kosteudenhallinnan toteutumista koko rakennushankkeen ajan. Kosteudenhallinkoordinaattori toimii rakennushankkeeseen ryhtyvän edustajana.

RATEKOn kosteudenhallintakoordinaattorin koulutus valmentaa osallistujan kosteudenhallintakoordinaattorin tehtäviin eli rakennushankkeen kosteudenhallinnasta vastaavan henkilön tehtäviin. Kosteudenhallintakoordinaatorin asema ja tehtävät on määritelty rakennusten kosteusteknisestä toimivuuta koskevassa ympäristöministeriön asetuksessa (YMa 782/2017). RATEKOn koulutus perustuu ympäristöministeriön asetukseen ja on linjassa kosteuden hallintaselvitystä kostevan TOPTEN -rakennusvalvontojen tulkintakortin 117c01 ja Kuivaketju10 -toimintamallin kanssa.

Koulutuksen sisältö

Koulutus muodostuu lähiopetuspäivistä, välitehtävistä, tenteistä ja näyttötyöstä. Koulutuksen laajuus on 5 opintopistettä. Koulutus järjestetään Vantaalla. Koulutuksen sisällössä on huomioitu FISE Oy:n uuden Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyyden vaatimukset.

Lähiopetuspäivät

9.5.2019
Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävät
Työmaatoteutuksen ohjaus ja valvonta

13.6.2019
Työmaatoteutuksen ohjaus ja valvonta 

28.8.2019
Suunnitteluvaiheen ohjaus ja valvonta

29.8.2019
Suunnitteluvaiheen ohjaus ja valvonta
Käyttöönottovaiheen ohjaus ja valvonta

26.9.2019
Näyttötyöseminaari 

Koulutuksen sisältö on työelämälähtöinen ja helposti käytäntöön sovellettavissa. Käyttämämme kouluttajat ovat oman alansa huippuasiantuntijoita.

Koulutusvaatimus

Koulutusvaatimuksena on rakennusalan ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aiempi tutkinto. Tutkinnon osana tai tutkintoa täydentävissä opinnoissa on oltava rakennusfysiikkaa vähintään kolme opintopistettä.

Kosteudenhallintakoordinaattorin FISE-pätevyyden vaatimukset

AHOT-menettely

Koulutusohjelmaan osallistuvan on halutessaan mahdollista saada aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen eli AHOT-menettely, jonka tulosten pohjalta henkilökohtainen opintosuunnitelma laaditaan.