Yhdessä osaamistasi rakentaen

Kosteusvaurion korjaustyönjohtaja

Kosteusvaurion korjaustyönjohtajan täydennyskoulutus antaa osaamista ja varmuutta vaativiin korjauskohteisiin. Täydennyskoulutuksen jälkeen työkokemus- ja peruskoulutusvaatimusten täyttyessä on mahdollista hakea FISE Oy:ltä Kosteusvaurion korjaustyönjohtajan henkilöpätevyyttä.

. Kosteusvaurion korjaustyönjohtaja on vuonna 2015 otettu osaksi pätevyyksien toteamisjärjestelmää. FISE Oy ylläpitää rekisteriä henkilöistä, joilla on pätevyys tavanomaisiin, vaativiin tai poikkeuksellisen vaativiin kosteusvaurion korjaustyönjohtotehtäviin. Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuutena on huolehtia siitä, että hankkeessa on kelpoisuusvaatimukset täyttävät työnjohtajat

RATEKO tarjoaa valmentavaa koulutusta poikkeuksellisen vaativan vaativuusluokan kosteusvaurion korjaustyönjohtajan pätevyyttä varten.

Kosteusvaurion korjaustyönjohtajalle suunnatun täydennyskoulutusohjelman sisältö

RATEKOn Kosteusvaurion korjaustyönjohtajan täydennyskoulutus on laajuudeltaan 21 op. Kouluttajamme ovat oman alansa huippuosaajia. Täydennyskoulutusohjelman sisältää:

  • Rakennusfysiikka 3 op
  • Korjausrakentamiseen painottunut rakennetekniikka  ja -suunnittelu 5 op
  • Materiaali-, valmistus- ja tuotantotekniikka 5 op
  • Kuntotutkimismenetelmät 3 op
  • Talotekniset järjestelmät 2 op
  • Sisäympäristöolosuhteet 3 op

AHOTointi

AHOTointi tarkoittaa aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. RATEKO tekee kosteusvaurioiden korjaamiseen liittyvän osaamisen osalta jokaiselle täydennyskoulutusohjelmaan hakeutuvalle henkilölle AHOToinnin, jonka tuloksena:

  • Koulutettava saa tiedon siitä, onko hänellä jo valmiiksi kosteusvaurioiden korjaamiseen liittyvän osaamisen osalta edellytykset Kosteusvaurion korjaustyönjohtajan pätevyyden hakemiseen.
  • Koulutettava saa tiedon siitä, mitä opintoja häneltä pätevyyden saamiseksi puuttuu.
  • RATEKO tekee koulutettavalle henkilökohtaisen tarjouksen Kosteusvaurion korjaustyönjohtajalle suunnatun täydennyskoulutusohjelman sisällöstä. Koulutettavan aiemmat pätevyydet ja opintosuoritukset voidaan lukea hyväksi RATEKOn täydennyskoulutusohjelman opinnoissa, mikä alentaa täydennyskoulutuksen kokonaishintaa.

Pätevyys

Rakennustyön työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) luvussa 17. Säädösten soveltamista ohjaa Ympäristöministeriön ohje YM4/601/2015.

Kosteusvaurion korjaustyönjohtajan pätevyyden myöntämisen edellytykset on listattu FISE Oy:n sivuilla kunkin vaativuusluokan osalta erikseen.