Yhdessä osaamistasi rakentaen

Rakennusterveysasiantuntija RTA

Henkilösertifioituna rakennusterveysasiantuntijana voit toimia yksin ulkopuolisena asiantuntijana tutkimuskohteissa. Seuraava RTA-koulutusryhmä aloittaa 14.5. Vantaalla.

Rakennusterveysosaamista tarvitaan

  • rakennusten omistajaorganisaatioissa
  • isännöinti- ja huoltoyhtiöissä
  • kosteus- ja kuntotarkastuksia tekevissä yrityksissä
  • rakennuttaja- ja rakennusyhtiöissä
  • insinööri- ja arkkitehtitoimistoissa
  • lupa- ja valvontaviranomaispuolella

Valmentava koulutus

Valmentava koulutus muodostuu lähiopiskelusta, näyttötehtävistä ja tenteistä henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Valmentavan koulutuksen sisältö

Peruskoulutusvaatimus

Rakennusterveysasiantuntijan henkilösertifiointiin valmentava koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet rakennusteknisen peruskoulutuksen (teknikko tai ylempi tutkinto) tai muun soveltuvan teknillisen tai luonnontieteellisen alan tutkinnon.

Sertifikaatti

Rakennusterveysasiantuntijan sertifikaatin myöntää Eurofins Expert Services Oy. Sertifioidulta rakennusterveysasiantuntijalta edellytetään vähintään kolmen vuoden työkokemusta rakennusten kuntoon ja terveyshaittoihin liittyvistä tutkimustehtävistä. Työkokemus osoitetaan työtodistuksilla.