Yhdessä osaamistasi rakentaen

Kosteusvaurion kuntotutkija

Kosteusvaurion kuntotutkija (KVKT) -koulutuksen suorittaneilla talonrakennuksen asiantuntijoilla on vahvaa osaamista rakennusten kuntoon ja kosteusvaurioiden torjumiseen sekä korjaamiseen liittyvissä asioissa. Kosteusvaurion kuntotutkijan pätevyyteen valmentava koulutus on laajuudeltaan 27 opintopistettä.

Valmentava koulutus

 

Kosteusvaurion kuntotutkija osoittaa pätevyytensä suorittamalla hyväksytysti valmentavan koulutuksen ja kirjalliset kokeet. Sertifioidulta henkilöltä edellytetään soveltuvaa peruskoulutusta ja työkokemusta. Henkilökohtaisen koulutussuunnitelman laadinnassa huomioidaan aikaisemmin hankittu osaaminen ns. AHOT-menettely.

Kosteusvaurion kuntotutkijan koulutuksen suorituksia voi käyttää osana rakennusterveysasiantuntijakoulutusta. Kosteusvaurion kuntotutkijan koulutusohjelma sisältää enemmän rakennusteknisiä osioita ja vähemmän sisäympäristöön liittyviä osioita kuin Rakennusterveysasiantuntijakoulutus.

Koulutuksen läpikäytyä, kirjallisen kokeen hyväksytysti suoritettuaja pätevyysvaatimusten täyttyessä voi hakea FISE Oy:ltä kosteusvaurion kuntotutkijan pätevyyttä.

Soveltuva peruskoulutus ja työkokemus

Koulutukseen osallistujalta on oltava peruskoulutuksena vähintään rakennusalan teknikon tutkinto (opistotutkinto). Työkokemusta on oltava vähintään kolme vuotta rakennusten kuntoon ja terveyshaittoihin liittyvistä tutkimustehtävistä.

Koulutuksen sisältö (27 op)

Rakennusfysiikka, fysikaaliset olosuhteet, kuntotutkimusmenetelmät, rakennus- ja tuotantotekniikka ja juridiikka (17 op)

osa 1. Rakennusfysiikka 5 op
osa 2. Kuntotutkimismenetelmät 5 op
osa 3. Rakenne- ja tuotantotekniikka 5 op
osa 4. Juridiikka 2 op

Ilmanvaihto ja ilmastointitekniikka (3 op)

osa 1. Teoria 1,5 op
osa 2. Tutkimismenetelmät 1,5 op

Sisäympäristön epäpuhtaudet ja olosuhteet, terveysvaikutukset, tutkiminen, torjunta (7 op)

osa 1. Sisäympäristön epäpuhtaudet ja olosuhteet 5 op
osa 2. Sisäympäristön tutkimismenetelmät 1 op
osa 3. Terveysvaikutukset 1 op

Kosteusvaurion kuntotutkijalla on vahvaa osaamista

Kevään ja kesän 2017 aikana ensimmäiset ryhmät kosteusvaurion kuntotutkijoita valmistuvat ja hakeutuvat FISEn pätevyysrekisteriin. Kosteusvaurion kuntotutkijoiden pätevyydet myöntää ja heidän toimintaansa valvoo FISE Oy.

Rakennusten omistajaorganisaatiot voivat tilaajina vaatia kosteusvaurion kuntotutkijan pätevyyttä henkilöiltä, jotka osallistuvat kosteusvaurioiden kuntotutkimusten suunnitteluun tai tekemiseen.  Nykyisin suuret tilaajaorganisaatiot kysyvät tarjoajilta tiedot myös kosteusvaurion kuntotutkijan pätevyyksistä.

Kosteusvaurion kuntotutkijalta tilattu rakennuksen perusteellinen kuntotutkimus on järkevä lähtökohta myös tavallisten asuntokauppojen perustaksi.

RATEKOn kosteusvaurion kuntotutkija (KVKT) -koulutuksen suorittaneilla talonrakennuksen asiantuntijoilla on vahvaa osaamista rakennusten kuntoon ja kosteusvaurioiden torjumiseen sekä korjaamiseen liittyvissä asioissa. kuntotutkimusohjetta. He tekevät laajoihin, moniongelmaisiin kohteisiin kuntotutkimussuunnitelmia ja kuntotutkimuksia sekä raportoivat tehdyistä kuntotutkimuksista tilaajille.

Kosteusvaurion kuntotutkijat osaavat

  • arvioida rakennusten rakennusfysikaalista toimintaa
  • tehdä rakennusteknisiä kuntotutkimuksia
  • tilata ja ohjata haitta-ainetutkimuksia sekä ilmanvaihtoteknisiä tutkimuksia
  • ohjata rakennustyömaan kosteuden- ja pölynhallintaa
  • tulkita sisäympäristö- olosuhdemittausten tuloksia
  • arvioida korjausvaihtoehtojen käyttökelpoisuutta ja kustannuksia.