Yhdessä osaamistasi rakentaen

Kosteusvaurion korjaussuunnittelija

Kosteusvaurion korjaussuunnittelijan täydennyskoulus syventää osaamista vaativien korjauskohteiden suunnittelutehtäviin. Täydennyskoulutuksen jälkeen työkokemus- ja peruskoulutusvaatimusten täyttyessä on mahdollista hakea FISE Oy:ltä Kosteusvaurion korjaussuunnittelijan pätevyyttä.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuutena on huolehtia siitä, että hankkeessa on kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat.

Kosteusvaurion korjaussuunnittelijan pätevyys on otettu vuonna 2015 osaksi pätevyyksien toteamisjärjestelmää. FISE Oy ylläpitää rekisteriä henkilöistä, joilla on pätevyys tavanomaisiin, vaativiin tai poikkeuksellisen vaativiin kosteusvaurion korjaussuunnittelutehtäviin.

RATEKO tarjoaa valmentavaa koulutusta vaativan vaativuusluokan kosteusvaurion korjaussuunnittelijan pätevyyttä varten.

Kosteusvaurion korjaussuunnittelijalle suunnatun täydennyskoulutusohjelman sisältö

RATEKOn Kosteusvaurion korjaussuunnittelijan täydennyskoulutus on laajuudeltaan 17 op. Kouluttajamme ovat oman alansa huippuosaajia. Täydennyskoulutusohjelman sisältää:

  • Rakennusfysiikka 5 op
  • Korjausrakentamiseen painottunut rakennetekniikka ja -suunnittelu 4 op
  • Materiaali-, valmistus- ja tuotantotekniikka 2 op
  • Kuntotutkimismenetelmät 2 op
  • Talotekniset järjestelmät 2 op
  • Sisäympäristöolosuhteet 2 op

AHOTointi

AHOTointi tarkoittaa aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. RATEKO tekee jokaiselle täydennyskoulutusohjelmaan hakeutuvalle henkilölle AHOToinnin, jonka tuloksena:

  • Koulutettava saa tiedon siitä, onko hänellä jo valmiiksi kosteusvaurioiden korjaamiseen liittyvän osaamisen osalta edellytykset Kosteusvaurion korjaussuunnittelijan pätevyyden hakemiseen.
  • Koulutettava saa tiedon siitä, mitä opintoja häneltä pätevyyden saamiseksi puuttuu.
  • RATEKO tekee koulutettavalle henkilökohtaisen tarjouksen Kosteusvaurion korjaussuunnittelijalle suunnatun täydennyskoulutusohjelman sisällöstä. Koulutettavan aiemmat pätevyydet ja opintosuoritukset voidaan lukea hyväksi RATEKOn täydennyskoulutusohjelman opinnoissa, mikä alentaa täydennyskoulutuksen kokonaishintaa.

Pätevyys

Kosteusvaurion korjaussuunnittelutyön vaativuusluokista ja suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimuksista säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) luvussa 17 sekä MRLn nojalla annetussa asetuksessa.  Säädösten soveltamista ohjaa Ympäristöministeriön ohje YM2/601/2015.

Kosteusvaurion korjaussuunnittelijan pätevyyden myöntämisen edellytykset on listattu FISE Oy:n sivuilla kunkin vaativuusluokan osalta erikseen.