Yhdessä osaamistasi rakentaen

Kosteusvaurion korjaussuunnittelija

Kosteusvaurion korjaussuunnittelijan täydennyskoulus syventää osaamista vaativien korjauskohteiden suunnittelutehtäviin. Täydennyskoulutuksen suoritettua ja muiden pätevyysvaatimusten täytyttyä voi hakea FISEn Kosteusvaurion korjaussuunnittelijan pätevyyttä. Koulutus alkaa 14.5.2019.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuutena on huolehtia siitä, että hankkeessa on kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat. RATEKO tarjoaa valmentavaa koulutusta vaativan vaativuusluokan kosteusvaurion korjaussuunnittelijan pätevyyttä varten.

FISE Oy ylläpitää rekisteriä henkilöistä, joilla on pätevyys tavanomaisiin, vaativiin tai poikkeuksellisen vaativiin kosteusvaurion korjaussuunnittelutehtäviin.

Pätevyys

Kosteusvaurion korjaussuunnittelutyön vaativuusluokista ja suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimuksista säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) luvussa 17 sekä MRLn nojalla annetussa asetuksessa.  Säädösten soveltamista ohjaa Ympäristöministeriön ohje YM2/601/2015.

Kosteusvaurion korjaussuunnittelijan pätevyyden myöntämisen edellytykset on listattu FISE Oy:n sivuilla kunkin vaativuusluokan osalta erikseen.