Yhdessä osaamistasi rakentaen

Puhalluseristeiden asentaja

Henkilösertifiointiin valmentavan koulutuspäivän tavoitteena on varmistaa, että puhalluseristeiden asentajalla on riittävä tieto tehdä asennustyö laadukkaasti määräysten, ohjeiden ja suunnitteluasiakirjojen mukaisesti.

Koulutuksen hyväksyttävästi suorittanut henkilö, jolla on riittävä työkokemus, voi hakea henkilösertifiointia VTT Service Oy:ltä.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka tekevät puhalluseristeiden asennustyötä. Koulutuspäivä soveltuu myös asennustyön tilaajille.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa käsitellään työturvallisuutta, lämmöneristämisen periaatteita, rakenteiden rakennusfysikaalista toimintaa, puhalluseristeiden ominaisuuksia, asentajan toimintaa työkohteessa ja työn luovutusta.

  • lämmöneristyksen teoria ja periaatteet
  • lämpö- ja kosteustekninen toiminta
  • lisäeristyksen tavoitteet ja huomioitavat asiat
  • puhallusvillojen tekniset ominaisuudet
  • asiakaskohtaamiset
  • työturvallisuus puhallustyömaalla
  • kohteessa tehtävät tarkistukset ennen puhallusta
  • työn lopetus ja luovutus
  • näytön ohjeistus
  • kirjallinen koe

Henkilösertifikaatti

Puhalluseristeiden asentajan henkilösertifikaatin myöntää VTT Service Oy. Henkilösertifioidulla puhalluseristeiden asentajalla on oltava talonrakennusalaan liittyvää työkokemusta sisältäen vähintään 12 kuukautta työkokemusta puhalluseristeiden asentamisesta.

Sertifikaattia haetaan VTT:n Omasertifikaatti.fi-verkkopalvelusta. Hakijalta edellytetään todistusta valmentavasta koulutuksesta, näytöstä sekä voimassa oleva työturvallisuuskorttia. Sertifikaatin voimassaolo edellyttää mm. raportointia ja osallistumista täydennyskoulutuksiin.