Yhdessä osaamistasi rakentaen

Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija

Asbesti- ja haitta-aineasiantuntijan henkilösertifiointiin valmentavan koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia toimia kartoittajana, rakennusaikaisten purku- ja pölynhallintasuunnitelmien laatijana, niiden valvojana ja asiantuntijana.

Kohderyhmä

 • asbesti- ja haitta-ainekartoittajat
 • suunnittelijat
 • valvojat

Koulutuksen sisältö ja kesto

Koulutus pitää kaksi lähiopetusjaksoa (yhteensä viisi päivää), näyttötyön ja kirjallisen kokeen. Koulutusohjelman aihealueita ovat:

 • lainsäädäntö ja määräykset
 • terveydelliset vaikutukset
 • asbesti rakenteissa ja rakennuksissa
 • purettavien ja peruskorjattavien rakennusten muut haitalliset aineet
 • raportointiohjeet ja -malli
 • kartoitustyön riskienhallinta
 • vaaralliset jätteet ja niiden käsittely
 • kartoituksen toteuttaminen
 • raportin laatiminen ja analysointi
 • asbesti- ja haitta-aineasiantuntijan hankesuunnitteluun liittyvät tehtävät
 • asbesti- ja haitta-aineasiantuntijan valvontatehtävät purettavissa ja peruskorjattavissa rakennuksissa
 • haitta-aineiden käsittelymenetelmät.

Henkilösertifikaatti

Asbesti- ja haitta-aineasiantuntijan henkilösertifikaatin myöntää VTT Service Oy.  AHA-asiantuntijan henkilösertifikaatin myöntämiseksi vaadittava osaaminen osoitetaan valmentavalla koulutuksella, kirjallisella kokeella ja näytöllä. Valmentavaan koulutukseen osallistuminen on pakollista. Osaamisvaatimukset ovat:

 • vähintään rakennus-, talotekniikan teknikon tutkintoa ja vanhojen rakennusten tutkimiseen ja/tai korjaamiseen liittyvää työkokemusta vähintään 2 vuoden ajalta tai
 • vähintään 5 vuoden kokemusta asbesti- ja haitta-aineiden kartoitustenammattimaisesta suorittamisesta sekä
 • vanhojen rakenteiden, Suomessa käytettyjen rakennus-materiaalien ja asbesti- ja haitta-aineiden ominaisuuksien tuntemusta.