Yhdessä osaamistasi rakentaen

Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija AHA

Koulutus vahvistaa monipuolisesti valmiuksia toimia asbesti- ja haitta-aineiden kartoittajana, valvojana, asiantuntija sekä rakennusaikaisten purku- ja pölynhallintasuunnitelmien laatijana.

Kohderyhmä

 • asbesti- ja haitta-ainekartoittajat
 • suunnittelijat
 • valvojat

Koulutuksen sisältö

Valmentava koulutus sisältää kaksi lähiopetusjaksoa (yhteensä viisi päivää), näyttötyön ja kirjallisen kokeen. Koulutusohjelman aihealueita ovat:

 • lainsäädäntö ja määräykset
 • terveydelliset vaikutukset
 • asbesti rakenteissa ja rakennuksissa
 • purettavien ja peruskorjattavien rakennusten muut haitalliset aineet
 • raportointiohjeet ja -malli
 • kartoitustyön riskienhallinta
 • vaaralliset jätteet ja niiden käsittely
 • kartoituksen toteuttaminen
 • raportin laatiminen ja analysointi
 • asbesti- ja haitta-aineasiantuntijan hankesuunnitteluun liittyvät tehtävät
 • asbesti- ja haitta-aineasiantuntijan valvontatehtävät purettavissa ja peruskorjattavissa rakennuksissa
 • haitta-aineiden käsittelymenetelmät.

Henkilösertifikaatti

Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija AHA henkilösertifikaatin myöntää VTT Service Oy. AHA-asiantuntijan henkilösertifikaatin myöntämiseksi vaadittava osaaminen osoitetaan valmentavalla koulutuksella, kirjallisella kokeella ja näytöllä. Valmentavaan koulutukseen osallistuminen on pakollista. Henkilösertifikaatin osaamisvaatimukset:

 • vähintään rakennus-, talotekniikan teknikon tutkintoa ja vanhojen rakennusten tutkimiseen ja/tai korjaamiseen liittyvää työkokemusta vähintään 2 vuoden ajalta tai
 • vähintään 5 vuoden kokemusta asbesti- ja haitta-aineiden kartoitusten ammattimaisesta suorittamisesta sekä
 • vanhojen rakenteiden, Suomessa käytettyjen rakennusmateriaalien ja asbesti- ja haitta-aineiden ominaisuuksien tuntemusta.