Yhdessä osaamistasi rakentaen

Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija AHA

Koulutus vahvistaa monipuolisesti valmiuksia toimia asbesti- ja haitta-aineiden kartoittajana, valvojana, asiantuntija sekä rakennusaikaisten purku- ja pölynhallintasuunnitelmien laatijana.

Kohderyhmä

 • asbesti- ja haitta-ainekartoittajat
 • suunnittelijat
 • valvojat

Koulutuksen sisältö

Valmentava koulutus sisältää kaksi lähiopetusjaksoa (yhteensä viisi päivää), näyttötyön ja kirjallisen kokeen. Koulutusohjelman aihealueita ovat:

 • lainsäädäntö ja määräykset
 • terveydelliset vaikutukset
 • asbesti rakenteissa ja rakennuksissa
 • purettavien ja peruskorjattavien rakennusten muut haitalliset aineet
 • raportointiohjeet ja -malli
 • kartoitustyön riskienhallinta
 • vaaralliset jätteet ja niiden käsittely
 • kartoituksen toteuttaminen
 • raportin laatiminen ja analysointi
 • asbesti- ja haitta-aineasiantuntijan hankesuunnitteluun liittyvät tehtävät
 • asbesti- ja haitta-aineasiantuntijan valvontatehtävät purettavissa ja peruskorjattavissa rakennuksissa
 • haitta-aineiden käsittelymenetelmät.

Sertifikaatti

Asbesti- ja haitta-aineasiantuntijan sertifikaatin myöntää Eurofins Expert Service Oy. AHA-asiantuntijan henkilösertifikaattiin vaadittava osaaminen osoitetaan valmentavalla koulutuksella, kirjallisella kokeella ja näytöllä. Valmentavaan koulutukseen osallistuminen on pakollista.

Henkilösertifikaatin osaamisvaatimukset:

 • Vähintään rakennus- tai talotekniikan teknikon tutkinto tai vähintään 5 vuotta kokemusta asbesti- ja haitta-aineiden kartoitusten ammattimaisesta suorittamisesta

 • AHA-asiantuntijalta edellytetään vanhojen rakennusten tutkimiseen ja/tai korjaamiseen liittyvää työkokemusta vähintään kahden vuoden ajalta sekä vanhojen rakenteiden, Suomessa käytettyjen rakennusmateriaalien sekä asbesti- ja haitta-aineiden ominaisuuksien tuntemusta.

AHA-asiantuntijan henkilösertifikaattia tulee hakea 5 vuoden  kuluessa henkilösertifiointikoulutuksen suorittamisesta. Viiden vuoden  määräajan edellytys on, että sertifikaatin hakija on henkilösertifiointikoulutuksen jälkeen suorittanut täydennyskoulutuksen.