Yhdessä osaamistasi rakentaen

Rakenteiden kosteuden mittaaja

Koulutus vahvistaa mittausten suorittamisessa ja mittaustulosten tulkitsemisessa tarvittavaaa osaamista. Koulutuksen jälkeen osallistujalla on osaamista arvioida mittaustulosten avulla rakennuksen lämpö- ja kosteusteknisiä olosuhteita sekä niiden merkitystä rakennuksen ja rakenteiden toimivuuteen.

Kohderyhmä

 • suunnittelu- ja tuotantohenkilöstö
 • rakennustyönvalvojat, viranomaiset
 • rakennesuunnittelijat, kunto- ja vauriotutkijat
 • rakenteiden kuivatusta suunnittelevat ja toteuttavat henkilöt
 • lattian- ja seinänpäällysteurakoitsijat
 • betonirakenteiden kosteuden mittaajat
 • isännöitsijät

Koulutuksen sisältö

 • rakenteiden kosteusvaurioiden yleisperiaatteet
 • rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen toiminta
 • ilmavirtaukset rakenteissa
 • kosteusmittaukset
 • yleisimpien rakenteiden toiminta, riskialttius, vaurioiden syntymekanismit, tutkimiseen soveltuvat mittausmenetelmät ja mittauksissa huomioitavat tekijät
 • rakennuksen painesuhteiden muodostuminen
 • vaipan ilmanpitävyys ja sen mittaaminen
 • betonirakenteiden kuivuminen ja päällystettävyys
 • lämpökamerat ja niiden ominaisuudet
 • betonin porareikä- ja näytepalamittaus
 • suhteellisen kosteuden mittalaitteet
 • viiltomittausmenetelmä
 • kevytrakenteisen väliseinän kosteusmittaus
 • ulkoseinän kosteus- ja lämpötilamittaukset
 • lämpökameran käyttö
 • ilmavuotojen ja kosteusvaurioiden paikantaminen lämpökameralla.

Sertifikaatti

Rakenteiden kosteudenmittaajan serfikaatin myöntää Eurofins Expert Services Oy.

Sertifikaatin vaatimukset

 • rakennusalan perustutkinto ja vähintään 1,5 vuotta työkokemusta rakennusalalta tai vähintään kolme vuotta työkokemusta rakennusalalta
 • valmentava koulutus suoritttu
 • koulutukseen sisältyvä kirjallinen koe ja näyttötyö hyväksytty.