Yhdessä osaamistasi rakentaen

Rakenteiden kosteuden mittaajan henkilösertifiointiin valmentava koulutus

Koulutusohjelman jälkeen osallistujalla on pätevyyttä arvioida mittaustulosten avulla rakennuksen lämpö- ja kosteusteknisiä olosuhteita ja niiden merkitystä rakennuksen ja rakenteiden toimivuuden kannalta.

Kohderyhmä

 • rakennusliikkeiden suunnittelu- ja tuotantohenkilöstölle
 • rakennustyönvalvojille, viranomaisille
 • rakennesuunnittelijoille, kunto- ja vauriotutkijoille
 • rakenteiden kuivatusta suunnitteleville ja toteuttaville henkilöille
 • lattian- ja seinänpäällysteurakoitsijoille
 • betonirakenteiden kosteuden mittaajille

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa käsitellään mm.

 • rakenteiden kosteusvaurioiden yleisperiaatteet
 • rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen toiminta
 • ilmavirtaukset rakenteissa
 • kosteusmittaukset
 • yleisimpien rakenteiden toiminta, riskialttius, vaurioiden syntymekanismit, tutkimiseen soveltuvat mittausmenetelmät ja mittauksissa huomioitavat tekijät
 • rakennuksen painesuhteiden muodostuminen
 • vaipan ilmanpitävyys ja sen mittaaminen
 • betonirakenteiden kuivuminen ja päällystettävyys
 • lämpökamerat ja niiden ominaisuudet
 • betonin porareikä- ja näytepalamittaus
 • suhteellisen kosteuden mittalaitteet
 • viiltomittausmenetelmä
 • kevytrakenteisen väliseinän kosteusmittaus
 • ulkoseinän kosteus- ja lämpötilamittaukset
 • lämpökameran käyttö
 • ilmavuotojen ja kosteusvaurioiden paikantaminen lämpökameralla.

Henkilösertifikaatti

Rakenteiden kosteudenmittaajan henkilösertifioinnin myöntää VTT Service Oy. Henkilösertifioidulta rakenteiden kosteuden mittaajalta edellytetään  rakennusteknistä osaamista, rakenteiden ja rakennusmateriaalien riittävää  tuntemusta. Henkilösertifiointikoulutukseen voidaan hyväksyä henkilö, jolla on  rakennustekninen peruskoulutus tai kolmen vuoden työkokemus talonrakennusalalta. Valmentavaan koulutukseen osallistuminen on pakollista.