Yhdessä osaamistasi rakentaen

Rakennusten tiiviyden mittaaja

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osaamista rakennuksen ilmavuotoluvun mittaamisesta ja ilmavuotojen paikantamisesta.

Kohderyhmä

  • rakennusten lämpökuvaajat
  • kuntotutkijat ja korjaussuunnittelijat
  • energiakatselmoijat
  • rakennusliikkeiden suunnittelu- ja tuotantohenkilöstö

Koulutuksen sisältö

Koulutus muodostuu kolmesta kahden päivän lähiopetusjaksosta, joihin sisältyy teoriaopetusta, mittausharjoituksia ja välitehtävä. Koulutuksen päätteeksi osallistuja tekee näyttötyönä raportin suorittamastaan tiiviyden mittaamisesta ja tulosten tulkinnasta. Koulutus sisältää kirjallisen kokeen.

Sertifikaatti

Rakennusten tiiviyden mittaajan serfikaatin myöntää Eurofins Expert Services Oy.

Sertifikaatin vaatimukset

  • rakennusalan AMK -tutkinto tai vastaava aiempi tutkinto
  • vähintään 1,5 vuoden työkokemus rakennusalalta
  • Jos koulutus ei riitä, on hakijalla oltava LVISA- tai rakennusalan perustutkinto ja kolmen vuoden työkokemus rakennusalalta.
  • valmentava koulutus suoritttu
  • koulutukseen sisältyvä kirjallinen koe ja näyttötyö hyväksytty