Yhdessä osaamistasi rakentaen

Rakennusten tiiviyden mittaaja

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osaamista rakennuksen ilmavuotoluvun mittaamisesta ja ilmavuotojen paikantamisesta.

Kohderyhmä

  • rakennusten lämpökuvaajat
  • kuntotutkijat ja korjaussuunnittelijat
  • energiakatselmoijat
  • rakennusliikkeiden suunnittelu- ja tuotantohenkilöstö

Koulutuksen sisältö

Koulutus muodostuu kahdesta kolmen päivän lähiopetusjaksosta, joihin sisältyy teoriaopetusta, mittausharjoituksia ja välitehtävä. Koulutuksen päätteeksi osallistuja tekee näyttötyönä raportin suorittamastaan tiiviyden mittaamisesta ja tulosten tulkinnasta. Koulutus sisältää kirjallisen kokeen.

Koulutuksen tarkempi sisältö ja henkilösertifioidulle tiiviyden mittaajalle asetetut osaamisvaatimukset

Henkilösertifikaatti

Rakennusten tiiviyden mittaajan henkilösertifikaatin myöntää
VTT Expert Services Oy. Tiiviyden mittaajan henkilösertifikaatin myöntämiseksi vaadittava osaaminen osoitetaan valmentavalla koulutuksella, kirjallisella kokeella ja näytöllä. Valmentavaan koulutukseen osallistuminen on pakollista. Henkilösertifioidulta tiiviyden mittaajalta edellytetään rakenteiden, niiden toiminnan  ja rakennusmateriaalien hyvää tuntemusta.  Lisäksi edellytetään aikaisempaa perehtyneisyyttä tiiviyden mittaamiseen, esim. koulutus tai työkokemus.