Yhdessä osaamistasi rakentaen

Rakennusten lämpökuvaaja

Koulutus antaa osallistujalle käytännön pätevyyttä arvioida mittaustulosten avulla rakennuksen lämpö- ja kosteusteknisiä olosuhteita sekä niiden merkitystä rakennuksen ja rakenteiden toimivuuden kannalta.

Kohderyhmä

 • rakennusten lämpökuvaajat
 • lämpökuvauksien tilaajat
 • suunnittelu- ja tuotantohenkilöstö
 • rakennuttajat
 • valvojat ja viranomaiset
 • rakennesuunnittelijat
 • kunto- ja vauriotutkijat

Koulutuksen sisältö

Koulutus muodostuu kolmesta kahden päivän lähiopetusjaksosta, joihin sisältyy teoriaopetusta, mittausharjoituksia ja välitehtävä. Koulutuksen päätteeksi osallistuja tekee näyttötyönä raportin suorittamastaan lämpökuvauksesta ja tulosten tulkinnasta sekä osallistuu kirjalliseen kokeeseen.

Sertifikaatti

Rakennusten lämpökuvaajan serfikaatin myöntää Eurofins Expert Services Oy.

Sertifikaatin vaatimukset

 • rakennusalan AMK -tutkinto tai vastaava aiempi tutkinto
 • riittävää työkokemusta lämpökuvaustekniikasta ja lisäksi kansainvälinen Level 1-tason koulutus tai muu vähintään kolmen päivän mittainen lämpökuvaustekniikkaan liittyvä koulutus

 • Jos koulutus ei riitä, on hakijalla oltava LVISA- tai rakennusalan perustutkinto ja kolmen vuoden työkokemus rakennusalalta.
 • valmentava koulutus suoritttu
 • koulutukseen sisältyvä kirjallinen koe ja näyttötyö hyväksytty