Yhdessä osaamistasi rakentaen

Rakennusten lämpökuvaaja

Rakennusten lämpökuvaajan koulutusohjelmalla osallistuja osoittaa käytännön pätevyytensä suorittaa rakennuksen lämpökuvauksen oikein ja tehdä saaduista tuloksista oikeita johtopäätöksiä.

Kohderyhmä

  • rakennusten lämpökuvaajat
  • lämpökuvauksien tilaajat
  • suunnittelu- ja tuotantohenkilöstö
  • rakennuttajat
  • valvojat ja viranomaiset
  • rakennesuunnittelijat
  • kunto- ja vauriotutkijat

Koulutuksen sisältö

Koulutus muodostuu kahdesta kolmen päivän lähiopetusjaksosta, joihin sisältyy teoriaopetusta, mittausharjoituksia ja välitehtävä. Koulutuksen päätteeksi osallistuja tekee näyttötyönä raportin suorittamastaan lämpökuvauksesta ja tulosten tulkinnasta. Koulutus sisältää kirjallisen kokeen.

Koulutuksen tarkempi sisältö ja henkilösertifioidulle lämpökuvaajalle asetetut osaamisvaatimukset

Henkilösertifikaatti

Rakennusten lämpökuvaajan henkilösertifikaatin myöntää VTT Expert Services Oy.  Rakennusten lämpökuvaajan henkilösertifikaatin myöntämiseksi vaadittava osaaminen osoitetaan valmentavalla koulutuksella, kirjallisella kokeella ja näytöllä. Valmentavaan koulutukseen osallistuminen on pakollista.

Henkilösertifioidulta rakennusten lämpökuvaajalta edellytetään rakenteiden ja rakennusmateriaalien hyvää tuntemusta. Lisäksi tarvitaan aikaisempaa perehtyneisyyttä lämpökuvaustekniikkaan, joko suoritettuna kansainvälinen Level-1 tason koulutus tai muu aikaisempi koulutus tai työkokemus.