Yhdessä osaamistasi rakentaen

Märkätilatöiden valvoja

Märkätilatöiden valvojan henkilösertifiointiin valmentavan koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia toimia märkätilojen rakennus- ja korjaustöiden rakennuttamis-, valvonta- ja työnjohtotehtävissä.

Kohderyhmä

 • rakennus- ja urakointiliikkeiden työnjohto
 • vastaaville työnjohtajat ja työpäälliköt
 • teknisiset isännöitsijät
 • valvojat
 • rakennuttajat
 • suunnittelijat

Koulutuksen sisältö

 • Tuotevaatimukset ja henkilösertifiointi
 • Määräykset ja ohjeet
 • Märkätilan rakenteet, alustat ja asennusolosuhteet
 • Rakennusfysiikka, lämpö- ja kosteustekniikka
 • Kosteusmittaukset ja tulosten tulkinta 
 • Levyrakenteiset märkätilat 
 • Vedeneristyslevyt
 • Mattomaiset vedeneristeet
 • Nestemuodossa levitettävät vedeneristeet
 • Lattiakaivot ja kaivoliitokset 
 • Sähkötyöt märkätiloissa
 • Mittalaitteet
 • Laadunvalvonta
 • Yleisimmät virheet märkätiloissa
 • Märkätilatöiden valvonta, dokumentointi ja raportointi
 • Työturvallisuus
 • Tentti ja näyttö

Sertifikaatti

Märkätilatöiden valvojan sertifikaatin myöntää Eurofins Expert Services Oy.

Henkilösertifikaatin myöntämiseksi vaadittava osaaminen osoitetaan valmentavalla koulutuksella, kirjallisella kokeella ja näytöllä. Valmentavaan koulutukseen osallistuminen on pakollista.

Sertifikaatin vaatimukset

 • rakennusalan AMK-tutkinto tai vastaava aiempi tutkinto
 • vähintään 3 vuotta märkätilarakentamiseen liittyvää työkokemusta

 • Jos pohjakoulutus puuttuu, vaatimuksena on
  • rakennusalan työkokemusta vähintään 10 vuoden ajalta, josta märkätilarakentamiseen liittyvää työkokemusta, josta viisi vuotta märkätilarakentamiseen liittyvää työkokemusta
  •  työnjohto- ja/tai yrittäjäkokemusta
  • todistus märkätilatöiden valvojan lisäkoulutuspäivään osallistumisesta
 • valmentava koulutus suoritttu
 • koulutukseen sisältyvä kirjallinen koe ja näyttötyö hyväksytty