Yhdessä osaamistasi rakentaen

Märkätilatöiden valvoja

Märkätilatöiden valvojan henkilösertifiointiin valmentavan koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia toimia märkätilojen rakennus- ja korjaustöiden rakennuttamis-, valvonta- ja työnjohtotehtävissä.

Kohderyhmä

 • rakennus- ja urakointiliikkeiden työnjohdolle
 • vastaaville työnjohtajille ja työpäälliköille
 • teknisille isännöitsijöille
 • valvojille
 • rakennuttajille
 • märkätilojen suunnittelijoille sekä suunnitteluun osallistuville henkilöille.

Koulutuksen sisältö

 • Tuotevaatimukset ja henkilösertifiointi
 • Määräykset ja ohjeet
 • Märkätilan rakenteet, alustat ja asennusolosuhteet
 • Rakennusfysiikka, lämpö- ja kosteustekniikka
 • Kosteusmittaukset ja tulosten tulkinta 
 • Levyrakenteiset märkätilat 
 • Vedeneristyslevyt
 • Mattomaiset vedeneristeet
 • Nestemuodossa levitettävät vedeneristeet
 • Lattiakaivot ja kaivoliitokset 
 • Sähkötyöt märkätiloissa
 • Mittalaitteet
 • Laadunvalvonta
 • Yleisimmät virheet märkätiloissa
 • Märkätilatöiden valvonta, dokumentointi ja raportointi
 • Työturvallisuus
 • Tentti ja näyttö

Henkilösertifikaatti

Märkätilatöiden valvojan henkilösertifikaatin myöntää VTT Expert Services Oy. Henkilösertifikaatin myöntämiseksi vaadittava osaaminen osoitetaan valmentavalla koulutuksella, kirjallisella kokeella ja näytöllä. Valmentavaan koulutukseen osallistuminen on pakollista.

Henkilösertifioidulta märkätilatöiden valvojalta edellytetään rakennusteknistä perusosaamista ja riittävää työkokemusta. Peruskoulutuksen on oltava vähintään rakennusalan teknikon tutkinto.  Märkätilarakentamiseen liittyvää työkokemusta on oltava vähintään kolmen vuoden ajalta, esimerkiksi märkätilatöiden valvonta sekä märkätilojen suunnittelu, rakentaminen ja kuntotutkimus.

Henkilöltä, jonka suoritettu tutkinto ei ole riittävä, edellytetään:

 •  rakennusalan työkokemusta vähintään 10 vuoden ajalta, josta märkätilarakentamiseen liittyvää työkokemusta vähintään 5 viime vuoden ajalta,
 • riittävästi märkätilarakentamiseen liittyvää työnjohto- ja/tai yrittäjäkokemusta ja
 • todistus märkätilatöiden valvojan lisäkoulutuspäivään osallistumisesta.