Tietoa ja tilastoja

Infra on väyliä ja terminaaleja, vesi- ja energiahuoltoa sekä viihtyisiä, rakennettuja ympäristöjä kuten puistoja. Hyödynnät infrarakenteita lukuisia kertoja päivän mittaan.

Infraa ovat arjen kannalta välttämättömät tekniset rakenteet kuten kadut, tiet, radat, tunnelit ja sillat. Infraa ovat myös satamat ja lentokentät sekä maan alla risteilevät tekniset verkostot, joissa kulkee vesi, lämpö, sähkö ja tieto. Virkistysalueet ovat vihreää ja virkistävää infraa.

Yli neljäsosa Suomen rakentamisen kokonaisvolyymista on infran rakentamista ja kunnossaspitoa. Meillä rakennetaan, korjataan ja hoidetaan infraa 8,5 miljardilla eurolla vuodessa.

Tuotannon pääasiallisia tilaajia ovat valtio ja kunnat, talonrakentamisen pohjatöissä ja kaivosalalla myös yksityissektori. Ala työllistää suoraan 45 000 suomalaista. Miljoonalla eurolla työllistyy arviolta 15 ihmistä vuodeksi.