Tietoa ja tilastoja

Infra on väyliä ja terminaaleja, vesi- ja energiahuoltoa sekä viihtyisiä, rakennettuja ympäristöjä kuten puistoja. Hyödynnät infrarakenteita lukuisia kertoja päivän mittaan.

Infraa ovat arjen kannalta välttämättömät tekniset rakenteet kuten kadut, tiet, radat, tunnelit ja sillat. Infraa ovat myös satamat ja lentokentät sekä maan alla risteilevät tekniset verkostot, joissa kulkee vesi, lämpö, sähkö ja tieto. Virkistysalueet ovat vihreää ja virkistävää infraa. Yli neljäsosa Suomen rakentamisen kokonaisvolyymista on infran rakentamista ja kunnossaspitoa.

Vuonna 2016 infraa rakennettiin, korjatttiin ja hoidettiin 8,5 miljardilla eurolla.

  • Investointien osuus oli 6,2 mrd ja kunnossapidon osuus 2,3 mrd euroa.
  • Vähän vajaat 60 % työstä tilasi julkinen sektori: kunnat (lähes 40 %) ja valtio (noin 20 %).
  • Hieman reilut 40 % työstä tilasi yksityinen sektori kuten talonrakennus- ja kaivosteollisuus.

  • Kansantalouden tilinpidon mukaan investoinnit maa‐ ja vesirakentamiseen kasvoivat 10 % vuonna 2016.
  • Eniten kasvoivat valtion investoinnit, lähes 20 %.
  • Alan työt keskittyvät etenkin Helsingin, Turun ja Tampereen talousalueille.

  • Infra-ala työllistää suoraan 45 000 suomalaista. Miljoonalla eurolla työllistyy arviolta 15 ihmistä vuodeksi.