Työturvallisuus

Työyhteisössä jokaisella, niin työntekijällä kuin työnantajalla, on velvollisuus noudattaa turvallisia työtapoja ja puuttua turvallisuuden laiminlyönteihin.

Infratöissä turvallisuusriskejä liittyy esimerkiksi kaivantojen tukemiseen, suurten ja painavien koneiden käyttöön sekä räjäytys- ja louhintatöihin. Hyvin suunniteltu ja ohjeiden mukaan toteutettu infratyö ei ole vaarallista.

Työturvallisuuden edistäminen kuuluu kaikille: työn tilaajalle, yritysjohdolle, työnjohdolle ja työntekijälle. Käytä aina vaatimusten mukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita. Jos et pysty tekemään työtä turvallisesti, jätä se tekemättä, kunnes turvallisuus on taattu. 

Tapaturmataajuus kertoo tapaturmien määrän miljoonaa työtuntia kohti. Vuonna 2005 infra-alan tapaturmataajuus oli yli 43. Vuonna 2012 taajuus oli 27. Tavoitteemme on nolla tapaturmaa vuonna 2020.

Tutustu myös Rakennusteollisuus RT:n ylläpitämään koko rakennusalan yhteiseen työturvallisuussivustoon  >

Näin me näemme:

  • Jokaisella on osavastuu työturvallisuudesta: työn tilaajalla, yritysjohdolla, työnjohdolla ja työntekijällä.
  • Rakennusalan toimijoiden tulee sitoutua tiukkaan tavoitteeseen: Nolla tapaturmaa vuonna 2020.

Työturvallisuusvaliokunta keskittyy työtapaturmien vähentämiseen infra-alalla ja mm. toimii asiantuntijana valtion ja kuntien turvallisuushankkeissa.