| INFRA ry | Keskusliitto, Häme, Kaakkois-Suomi, Keski-Suomi, Länsi-Suomi, Pohjanmaa, Pohjoinen, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Uusimaa

MURAUS-asetuksen 300 metrin siirtymäaika päättyy

1.1.2018 alkaen maa-ainesten ottoalueilla ei saa louhia 300 metrin sisällä häiriintyvästä kohteesta.

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (ns. MURAUS-asetus, Vna 800/2010) tuli voimaan 16.10.2010.

MURAUS-asetuksen 3 § mukaan louhinta- tai murskauspaikka on sijoitettava siten, että melua tai pölyä aiheuttava toiminta on vähintään 300 metrin päässä asumiseen tai loma-asumiseen käytettävästä rakennuksesta tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevasta, oleskeluun tarkoitetusta piha-alueesta tai muusta häiriölle alttiista kohteesta.

Vaikka asetus tuli voimaan vuonna 2010, siirtymäsäännös on mahdollistanut louhinnan alle 300 metrin etäisyydellä näihin päiviin asti. Nyt siirtymäaika on kuitenkin päättymässä. 300 metrin suojaetäisyyttä on sovellettava kaikkiin toimintoihin viimeistään 1.1.2018. Louheena tai murskeena hyödynnettävän kiven louhinta on lopetettava suojaetäisyyden alittavilla alueilla vuoden 2017 loppuun mennessä, vaikka lupa toimintaan olisi voimassa pidempään. Myös louhintaa vaativat maisemoinnit näillä maa-ainesten ottoalueilla pitää olla tehtynä vuoden loppuun mennessä.

1.6.2017 MURAUS-asetukseen tuli voimaan muutoksia, jotka koskevat ainoastaan kivenlouhimon (kivi hyödynnetään rakennuskiven, hautakiven tai muun vastaavan tuotteen raaka-aineena) suojaetäisyyksiä. Louhimo voidaan sijoittaa suojaetäisyyttä lähemmäs, jos aikaisempi ympäristölupa on sen mahdollistanut ja lupa on myönnetty ennen 16. syyskuuta 2010.

MURAUS-ASETUS:
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100800 

LISÄTIETOJA INFRASTA:
Juha Laurila
ympäristöpäällikkö
puh. 050 412 3637