Valiokunnat

INFRA ry:n valiokunnat käsittelevät koko INFRAn jäsenkuntaa koskevia työmarkkina- ja elinkeinopoliittisia asioita. Valiokunnissa on edustajat kaikilta Suomen alueilta.

Valiokuntien ja jaostojen jäsenet 2017 >
INFRAn hallinnon kokoukset >

Työmarkkinavaliokunta laatii INFRAn hallituksen hyväksyttäväksi liiton työmarkkinatoimintaa koskevat linjaukset ja tes-tavoitteet, seuraa ja ohjeistaa työehtosopimusten noudattamista sekä torjuu harmaita markkinoita.

Urakointivaliokunta seuraa alan suhdanteita, vaikuttaa infratuotannon kannattavuuteen ja tuottavuuteen sekä edistää alan pelisääntöjä, tutkimusta, kehittämistä ja uusia hankintamenettelyjä kunnissa ja valtiolla.

Konepalveluvaliokunta on pk-yritysten äänitorvi INFRAssa. Valiokunta ylläpitää ja kehittää konepalvelu- ja pieniurakoitsijoiden toimintaedellytyksiä ja on INFRAn linkki RT:n ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n pk-yrittäjätoimielimiin.

Ympäristövaliokunta seuraa ympäristöalan ja sen lainsäädännön kehitystä Suomessa ja EU:ssa pyrkien vaikuttamaan niihin. Valiokunta kehittää ympäristöturvallisuutta ja -vastuullisuutta infra-alalla ja vaikuttaa lupaprosessien kehitykseen.

Työturvallisuusvaliokunta keskittyy työtapaturmien vähentämiseen infra-alalla, koordinoi alan turvallisuuskilpailuja, levittää turvallisuustietoutta ja toimii asiantuntijana valtion ja kuntien turvallisuushankkeissa.

Vaalivaliokunta tekee edustajistolle ehdotukset INFRAn hallituksen jäsenistä ja tilintarkastajista sekä INFRAn edustajista RT:n toimielimissä. Yhteyshenkilö Kimmo Laukkanen, 040 589 5689.

Valiokunnat antavat lausuntoja toimintakenttäänsä kuuluviin ajankohtaisiin teemoihin liittyen. INFRA ry:n lausunnot >