Toimialajaostot

Jaostot ovat INFRAn hallituksen alaisia toimielimiä, jotka vastaavat oman toimialansa edunvalvonnasta ja kehittämisestä. Jaostoilla on tärkeä asiantuntijarooli. Ne seuraavat alansa kehitystä myös kansainvälisesti ja niillä on yhteistyöverkostoja Pohjoismaa- ja EU-tasolla.

Valiokuntien ja jaostojen jäsenet 2017 >
INFRAn hallinnon kokoukset >

Asfalttijaosto edistää päällystealan yhteiskunnalle hyödyllistä kehitystä elinkeinoelämän ja henkilöliikenteen tarpeita varten. Tavoitteena on nostaa alan ammattimaisuutta, laatua ja osaamista.

Kiviainesjaosto edistää jäsenkunnan etuja kiviainesalan elinkeinopoliittisissa, teknisissä ja ympäristökysymyksissä. Jaosto on kiviainesyritysten yhdysside ja se seuraa tarkasti alan lainsäädännön ja viranomaistoiminnan kehitystä.

Kunnossapitojaosto toimii aktiivisesti väylä- ja lentoliikenneinfran hoidon ja kunnossapidon sekä niiden hankintamenetelmien kehittämiseksi. Jaosto edistää alan hyviä käytäntöjä, ympäristöasioita ja työturvallisuutta.

Louhintajaosto vaikuttaa louhintatöitä koskevaan lainsäädäntöön sekä työ- ja ympäristöturvallisuuteen. Jaosto kohentaa alan käytäntöjä vaikuttamalla asenteisiin, luomalla pelisääntöjä, kouluttamalla ja tiedottamalla.

Nosturi- ja erikoiskuljetusjaosto edistää ennen kaikkea osaavan työvoiman saataavuutta omalla erityisalallaan sekä alan koulutusta. Jaosto on myös alan työehtosopimusten ja työturvallisuuden paras asiantuntija.

Purku- ja kierrätysjaosto on INFRAn paras asiantuntija rakennusten ja insinöörirakenteiden purkamiseen, purkumateriaalin käsittelyyn ja hyötykäyttöön sekä alan turvallisuuteen ja sopimusasiakirjoihin liittyvissä kysymyksissä. 

Jaostot antavat lausuntoja toimintakenttäänsä kuuluviin ajankohtaisiin teemoihin liittyen. INFRA ry:n lausunnot >