Edustajisto ja hallitus

Ylintä päätösvaltaa INFRA ry:ssä käyttävät jäsenet edustajistossa. Hallitus puolestaan vastaa edustajiston päätösten toimeenpanosta.

Edustajisto kokoontuu kahdesti vuodessa. Kevätkokous on toukokuussa ja syyskokous marraskuussa. Keväällä käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä valitaan yhdistyksen edustajat Rakennusteollisuus RT:n toimielimiin. Syksyllä käsitellään seuraavan vuoden budjetti, jäsenmaksun suuruus sekä INFRAn hallituksen jäsenten lukumäärä ja palkkio.

Muutamia kertoja vuodessa kokoontuva hallitus vastaa yhdistyksen asioista ja panee toimeen edustajiston päätökset. Hallitus seuraa infra-alan kehitystä, päättää työehtosopimusten tekemisestä ja valvoo sekä ohjaa liiton toimintaa ja taloutta.

INFRAn hallinnon kokoukset >

Tutustu myös: INFRA ry:n säännöt 2013 >