INFRA ry

INFRA ry on infrarakentamisen ammattilaisten toimiala- ja työnantajajärjestö. INFRAn jäsenyritykset tuottavat valtaosan Suomen infrapalveluista.

INFRA ry on maa- ja vesirakentajia edustava työnantajaliitto. INFRAn noin 1 500 jäsenyritystä rakentavat ja pitävät kunnossa väyliä, terminaaleja ja elintärkeitä teknisiä verkostoja, joissa kulkee vesi, lämpö, sähkö ja tieto. Ne tuottavat myös kaikessa rakentamisessa välttämättömiä kiviaineksia kuten hiekkaa, soraa ja kalliomurskeita sekä purku-, kierrätys- ja nostopalveluja.

Yli neljäsosa Suomen rakentamisen kokonaisvolyymista on infran rakentamista ja kunnossaspitoa. Jäsenyrityksemme tekevät valtaosan tästä työstä. Jäsenten yhteenlaskettu liikevaihto on yli 4 Mrd euroa ja ne työllistävät noin 16 000 ammattilaista. 

Tavoitteenamme on parantaa jäsentemme toimintaedellytyksiä ja lisätä ymmärrystä infrarakentamisen merkityksestä hyvinvoinnin perustana. Neuvottelemme myös maa- ja vesirakennusalan sekä asfalttialan työehtosopimukset yhdessä työntekijäliittojen kanssa.

Vaikutamme verkostoissa

INFRA ry on osa Rakennusteollisuus RT:tä ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:ta. INFRAlla on kolme edustajaa RT:n hallituksessa, ja INFRAsta on usein noustu myös RT:n johtoon. Tällä hetkellä RT:n hallitusta johtaa INFRAn hallituksen edellinen puheenjohtaja Harri Kailasalo. INFRAlla on edustus myös RT:n vaalivaliokunnassa ja työmarkkinavaliokunnassa sekä lukuisissa muissa RT:n ja EK:n toimielimissä.

Tärkeitä yhteistyötahoja ovat myös Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI, Vesilaitosyhdistys, Suomen Tieyhdistys, Auto- ja Tieforum, Kuntaliitto, Maarakennusalan neuvottelukunta MANK, Päällystealan neuvottelukunta PANK, Logistiikka-asiakkaiden Neuvottelukunta LONK, Koneyrittäjien liitto, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL sekä Suomen Yrittäjät.

Pohjoismaista yhteistyötä on Ruotsin ja Norjan maarakentajaliittojen, Islannin teollisuusliiton sekä Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumin kanssa. INFRA ry:n asfalttijaosto osallistuu Eurooppa-tasolla EAPA:n sekä The World Road Associationin PIARCin toimintaan. Kiviainesjaosto on mukana eurooppalaisen UEPG:n ja pohjoismaisen NSG:n toiminnassa. Louhintajaosto on mukana EFEE:ssä (European Federation of Explosives Engineers). Nosturi- ja erikoiskuljetusjaosto kuuluu eurooppalaiseen ESTAan.