| INFRA ry | Keskusliitto

INFRA-lehti 1/2015

Infra-alalle kannattaa hakeutua. Ala sopii niin naisille kuin miehille sekä varttuuneemmille alan vaihtajillekin. Maa- ja vesirakentamisen erikoisosaajia valmistuu kaikilta kouluasteilta.