Vaalit 2015

Infra voidaan pitää kunnossa. Siihen on neljä yksinkertaista askelta.

1 sentti

Suomen väyläverkon tämän hetken kipein ongelma on väylien kehno kunto. Se vaikeuttaa ihmisten arkea ja kustannustehokkaita kuljetuksia. Tarvitaan pikaisia toimia.

Nopein tapa ratkaista korjausvelkaongelma on korottaa perusväylänpidon rahoitusta määräajaksi.

Ratkaisutapoja on monia. Riittävä korotus saadaan kasaan esimerkiksi keräämällä polttoainelitran hinnassa yksi sentti kymmenen vuoden ajan.

1 prosentti

Väyläverkon palvelukyky säilyy, kun prosentti bkt:sta käytetään liikenneverkkoon. Nyt valtion väylärahoituksen taso on 0,8 prosenttia bkt:sta. Ruotsissa osuus on 1,1.

Vakiinnutetaan rahoitustaso ajan myötä prosenttiin ja sidotaan perusväylänpidon määräraha indeksiin.

Luodaan myös uusia, valtion budjetin ulkopuolisia rahoituslähteitä kuten rahasto, joka mahdollistaa infrasijoittamisen vaikkapa eläkeyhtiöille ja elinkeinoelämälle.

1 suunta

Väylärahat on käytettävä suunnitelmallisesti, tuottavasti ja tehokkaasti. Meidän on tunnistettava arjen hyvinvoinnin ja yritysten menestyksen kannalta tärkeimmät kohteet.

Otetaan poliittiselle päätöksenteolle yksi suunta yli puoluerajojen ja pidetään se. Tehdään pitkäjänteinen väylästrategia, joka ulottuu 10–20 vuoden päähän.

Irrotetaan väylärahoitus ailahtelevasta, neljän vuoden välein väännettävästä budjettikehyksestä.

 1 salkku

Infra on kansallisvarallisuutta, joka ansaitsee pätevän salkunhoidon. Keskitetään maankäyttö, rakentaminen ja liikenne yhteen ministeriöön.

Kun päättäjien ja virkamiesten infraviisaus on saman katon alla, säästyy aikaa ja rahaa päätösten valmistelussa ja lupaprosesseissa.

www.infra.fi/yksinkertaista