Vesityökortti, Helsinki

Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajien tietämystä vesikemikaaleja koskevista kuljetusmääräyksistä sekä ottaa huomioon talousvesihygienian vaatimukset työssään. Lisäksi kuljettajat tiedostavat vesikemikaalien ominaisuudet ja osaavat valita tarpeelliset suojaimet. Koulutuksen myötä kuljettajat ymmärtävät talousveden käsittelyyn ja jakeluun liittyvät riskit ja oman toiminnan merkityksen kuormauksessa/purettaessa sekä onnettomuustilanteessa. Kurssilla käsitellään mm. seuraavia asioita: lainsäädäntö, talousveden laadun valvonta ja näytteenotto, veden hankinta, veden käsittely, vesijohtoverkostot, työmaatoiminta ja -turvallisuus vesijohtojen kaivuutöissä sekä vesikemikaalien käsittely kuljetajan näkökulmasta.

Aikaväli:
25.7.2019 08:00 - 16:00
Paikkakunta:
Helsinki
Katuosoite:
Suomen Ammattiliikenneakatemia, Rahtarinkatu 1, Helsinki
Hinta:
Jäsenhinta 104 eur/hlö + alv 24%. Vesihygieniakortti ja koe 15 € + alv 24 %. Ammattipätevyysmerkintä TraFin rekisteriin 10 € alv 0 %, lisäksi laskutetaan ulkoisen palveluntuottajan kustannus 2,50 € + alv 24 %.
Viimeinen ilmoittautumispäivä:
18.7.2019
Ilmoittautuminen:
akatemia@infra.fi
Lisätiedot:
Hintaan sisältyy kurssimateriaali, koe, todistus ja aamu- ja iltapäiväkahvit. Kurssi laskutetaan jälkikäteen.