Lausunnot

Lausuntoja löytyi 4 kappaletta

 1. 12.10.2017

  Lausunto lvm:lle ja vm:lle perusväylänpidosta, korjausvelasta ja rahoitusmalleista

  Liikenneväylien kuntoa ei voida nykyisellään pitää riittävänä ja korjausvelkaohjelma tulisi kohdentaa elinkeinoelämän kuljetusten kannalta tärkeille reiteille sekä kohteisiin, jotka lisäävät työvoiman liikkuvuutta.
 2. 22.6.2017

  Lausunto liikennetyöryhmälle liikenteen automaatiosta ja digitaalisista palveluista

  Liikennevälineiden teknologinen kehitys asettaa nykyistä suurempia vaatimuksia väyläverkon fyysiselle kunnolle.
 3. 26.4.2017

  Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle koskien maantielain uudistamisen arviomuistiota

  INFRA ry näkee suuria riskejä ja potentiaalisia hankaluuksia maakuntalakiuudistuksen tienpitoa koskevien määräysten tulkitsemisessa ja toimeenpanemisessa.
 4. 11.4.2017

  Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta uudeksi tieliikennelaiksi

  INFRA ry:n mielestä tieliikennelain kokonaisuudistus on tarpeellinen, jotta laista saadaan selkea kokonaisuus. Muutoin varsin onnistuneeseen luonnokseen on jäänyt vakavia puutteita traktorisäännosten osalta.