| INFRA ry | Keskusliitto

Lausunto valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimuksista

INFRAn mielestä koulutuksia ja pätevyyksien myöntämisiä tulisi pystyä järjestämään riittävän nopeasti ja riittävän usein, jotta päteviä tekijöitä riittää ja työt voivat jatkua keskeytyksettä.