| INFRA ry | Keskusliitto

Lausunto LVM:lle digitaalisen infrastruktuurin strategiasta

INFRA ry:n mielestä tärkeätä, että myös digitaaliselle infrastruktuurille on laadittu strategia ja että sen kautta saadaan yhtenäinen näkemys digitaalisen infrastruktuurin nykytilasta ja kehittämistarpeista.