| INFRA ry | Keskusliitto

Kiviainekset kiertotaloudessa -seminaari 28.10.2015

Seminaarin avaus, ylijohtaja Petri Peltonen, työ- ja elinkeinoministeriö

Ympäristöministeriön tervehdys, ylijohtaja Tuula Varis, ympäristöministeriö

Innovaatioita kiviainestuotantoon
Puheenjohtaja toimialajohtaja Kirsti Loukola-Ruskeeniemi, TEM

Haaste: Luonnonsoran korvaaminen kallioaineksella

Betoniteollisuuden näkökulma, Tuomo Haara, Rakennustuoteteollisuus RTT ry, Betonijaosto
Kiviainestoimittajan näkökulma, Tero Virtanen, Rudus Oy
Murskainvalmistajan näkökulma, Esa Berg, Metso Minerals Oy
Kommenttipuheenvuoro, Risto Sulkava, Suomen luonnonsuojeluliitto

Geologisen aineksen laadun merkitys rakentamisessa
Pirjo Kuula, TTY
Lasse Kangas, Aalto yliopisto

Mineraalimateriaalien kierrätys
Kivihiilituhkan jalostaminen, Jouko Niemi, Micropulva Oy
Kaivosteollisuuden sivutuotevirtojen hyödyntäminen, Marja-Liisa Räisänen, GTK
Kommenttipuheenvuoro, Jarmo Muurman, YM

Kiviaines- ja luonnonkiviteollisuuden TEM -julkaisun esittely
Kirsti Loukola-Ruskeeniemi, työ- ja elinkeinoministeriö
Harriet Lonka, Hämeen liitto

Kalliorakentaminen kiviaineshuollon mahdollisuutena
Puheenjohtaja Mikko Leppänen, Ramboll Oy (tbc)

Louhinnan potentiaali ja sen hyödyntäminen
Mikko Leppänen, Ramboll Oy

Tunnelirakentaminen
Helsinki – Tallinna –tunneli, Ossi Ikävalko, GTK
Länsi-Metro, Tero Palmu, Länsimetro Oy

Kokemuksia yhteensovittamisesta
Mikko Suominen, Helsingin kaupunki

Maanalainen yleiskaava kiviaineshuollon suunnittelun välineenä
Eija Kivilaakso, Helsingin kaupunki

Kiviaineksen syväotto tulevaisuuden mahdollisuutena
Teknis-taloudelliset haasteet, Antti Määttänen, Rudus Oy
Jälkikäyttö kannattavuuden tuojana ja kiviaineksen logistiikka, Anton Palolahti, Sito Oy
Kommenttipuheenvuoro, Peter Haaparinne, Helsingin kaupunki

Loppuyhteenveto
Keijo Nenonen, GTK, Eija Ehrukainen, INFRA ry, Harriet Lonka, Resurssitehokas kiviaineshuolto –hanke