| Rakennusteollisuus RT ry | Keskusliitto

Uusi todellisuus 2025 – miltä silloin näyttää ja mihin onnistumisemme on perustunut?

Rakentajapäivässä käyty paneelikeskustelu haastoi osallistujansa yhtä aikaa hauskaan, mutta haasteelliseen tehtävään. Sen sijaan, että keskustelua olisi käyty tässä hetkessä, osallistujat pääsivät aikamatkalle vuoteen 2025, josta käsin tarkasteltiin niin omia kuin koko rakennusalankin toimenpiteitä ja saavutuksia taaksepäin.

Vuoteen 2025 sijoittuneessa keskustelussa panelistit olivat yksimielisiä siitä, että vuoden 2019 jälkeen, kuuden vuoden aikana, alalla on otettu merkittäviä askeleita parempaan suuntaan kaikilla osa-alueilla. Edistysaskeleista yksi liittyi osaavan työvoiman saatavuuteen ja alan yleiseen houkuttelevuuteen. Etenkin Rettig Lämmön myyntijohtaja Gunilla Laiho laski toivonsa nuorten varaan, joiden hän kertoi innostuneen alasta. Sen myötä alaa piinannut työvoimapula on vihdoin hellittänyt. E. Voutilaisen toimitusjohtaja Minna Väyrynen korosti niin ikään naisten määrän kasvaneen merkittävästi rakentamisen eri ammateissa kautta linjan.

Lakan toimitusjohtaja Pertti Halonen nosti esiin sen, että kuudessa vuodessa rakennusalan digitalisaatiossa on otettu aimo harppaus eteenpäin. Vaikka esimerkiksi tiedon standardisointi lähti alussa jokseenkin nihkeästi liikkeelle, vuonna 2025 sen tuomat hyödyt on huomattu ja otettu kattavasti koko alalla käyttöön. Tuotetietojen keskittäminen yhteen paikkaan on yksi tekijä myös rakentamisen laadun edistämisessä.

Rakentamisen laatu ja rakennusalan maine kulkevat käsi kädessä edelleen vuonna 2025. Eroa kuuden vuoden takaiseen aikaan on siinä, että molempien kohdalla on tapahtunut huikeaa nousua. SRV:n varatoimitusjohtaja Juha Toimela iloitsi muun muassa rakennusalan ”Trip Advisorista”, johon kerätään avoimesti asiakkaiden laatu- ja palvelukokemuksia, ja jossa käydään aitoa dialogia asiakkaiden ja yritysten kesken. Myös Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Aleksi Randell oli tyytyväinen siihen, kuinka paljon alustatalouden kehittyminen on vienyt laadun ja hyvien asiakaskokemusten lisäksi alan tuottavuutta parempaan suuntaan.

RTA-yhtiöiden toimitusjohtaja Nina Lindström painotti, kuinka ratkaiseva askel oli hankeyhtiöiden perustaminen. Suomi on voimakkaasti menossa kaksiraiteiseksi ja nelikaistaiseksi, kuten INFRA ja RT asettivat tavoitteeksi vuoden 2019 eduskuntavaaleihin. Myös muut maankäyttöön liittyvät asiat, kuten kaavoituksen sujuvoittaminen, ovat edistyneet maankäyttö- ja rakennuslain onnistuneiden uudistusten myötä. Koska kaupungistuminen ja sen myötä rakentaminen jatkuu edelleen, korjausrakentamisen kasvua unohtamatta, on tärkeää, että rakentaminen on kaikilta osin sujuvampaa kuin aikaisemmin.

Saint-Gobain Finlandin toimitusjohtaja Olli Nikula muistutti panelistikollegojaan myös kiertotalouden saralla otetuista harppauksista, jotka hän näkee yhtenä keskeisimmistä alan maineen parantumiseen vaikuttaneista tekijöistä. Rakentamisen hiilijalanjälkeä on saatu kevennettyä ja hiilikädenjälkeä kasvatettua kuuden vuoden aikana. Alalla tehty työ ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ei ole jäänyt huomaamatta suurelta yleisöltä.

Maskun Talotekniikkatiimin toimitusjohtaja Mika Nikula kiitti yhteisesti koko alaa muutosten mahdollistamisesta. Hän alleviivasi sitä, että aikaisemman hyvin vahvasti vallalla olleen osaoptimoinnin sijaan on alettu nähdä asioita suurempina kokonaisuuksina ja muiden yritysten edustajia kumppaneina, ei kilpailijoina. Kun kaikki osapuolet, aina asiakkaita myöten, tarkastelevat rakennettua ympäristöä yhteisenä asiana, siitä hyödytään myös taloudellisesti. 

RT:n toimialojen puheenjohtajapaneelissa liikuttiin tulevaisuudessa vuodessa 2025 ja pohdittiin, mitä kuuden viime vuoden aikana alalla on saavutettu. Esiin nousivat muun muassa alan työvoiman nuortuminen ja naisvaltaistuminen, ilmasto- ja ympäristöasiat sekä RT:n uusi yhteinen toimintamalli.
Vasemmalta oikealle Aleksi Randell (Rakennusteollisuus RT), Juha Toimela (SRV), Mika Nikula (Maskun Talotekniikkatiimi), Nina Lindström (RTA-yhtiöt), Gunilla Laiho (Rettig Lämpö), Minna Väyrynen (E. Voutilainen), Olli Nikula (Saint-Gobain Finland), Pertti Halonen (Lakan Betoni).

Katso kuvakoostejuttu Rakentajapäivän ryhmäkeskusteluista (PDF)