Tiedotteet

Rakennusteollisuus RT:n ja sen viiden toimialan tiedotteita ja uutisia.

Tiedotteita löytyi 176 kappaletta

 1. 24.4.2012

  Rakentaminen notkahtaa tilapäisesti (Mediatiedote)

  Rakentaminen supistuu tänä vuonna 2 prosenttia, mutta kasvanee jälleen ensi vuonna. Talonrakennustöitä aloitetaan 35,5 miljoonaan kuutiometrin verran. Asuntotuotanto vähenee aloitusmäärien käännyttyä laskuun viime syksynä. Tänä vuonna arvioidaan aloitettavan 28 000 asunnon rakentaminen. Toimitilarakentaminen jatkuu varsin vakaana. Maa- ja vesirakentaminen supistuu edelleen.
 2. 24.4.2012

  Rakennusteollisuus RT:n jäsenkysely: Käännetty arvonlisävero on teettänyt paljon työtä ilman näyttöä hyödyistä (Mediatiedote)

  Rakennusalan yritykset ovat onnistuneet siirtymisessään käännettyyn arvonlisäverojärjestelmään kohtuullisen hyvin. Järjestelmä on kuitenkin teettänyt yrityksissä runsaasti hallinnollista työtä.
 3. 23.4.2012

  Talonrakentamisen suhdanteet pysynevät valoisina Itä-Suomessa (Mediatiedote)

  Talonrakennusteollisuus ry:n Itä-Suomen alueen suhdannetiedote
 4. 13.4.2012

  Vuoden maalausurakoitsija valittu (Mediatiedote)

  Pintaurakoitsijat ry palkitsi Maalausliike Laitila Oy:n vuoden 2012 maalausyrityksenä
 5. 2.3.2012

  Kansainvälinen foorumi ”Pientalorakentaminen” Pietarissa 26.3.-27.3.2012 (Mediatiedote)

  Suomalaisilla rakennusalan yrityksillä on jo varsin paljon toimintaa Pietarin talousalueella ja laajentunee jatkuvasti. Rakentamisen kehittämisen ja koulutuksen laaja-alainen yhteistyö on myös käynnistynyt suomalaisten ja venäläisten rakennusalan osapuolten kesken. Keskeisiä osa-alueita ovat mm. aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen, energiatehokkuuden parantamiseen liittyvät hankkeet sekä määräysten ja ohjeiden harmonisointi.
 6. 22.2.2012

  Elinkeinoelämä odottaa liikennepolitiikalta pitkäjänteisyyttä ja ennakoitavuutta (Mediatiedote)

  Sujuvat liikenneyhteydet ovat suomalaisyritysten kasvun ja kilpailukyvyn edellytys, elinkeinoelämää edustavat järjestöt muistuttavat. Liikennettä koskevat lähivuosien tärkeimmät linjaukset ovat tekeillä nyt, kun liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee liikennepoliittista selontekoaan.
 7. 21.2.2012

  Kohtuuhintainen asuntotuotanto edellyttää toimivia tonttimarkkinoita ja liiallisen sääntelyn purkamista (Mediatiedote)

  Kohtuuhintaisen asumisen ja vuokra-asuntotuotannon edistäminen ovat valtioneuvoston asuntopoliittista toimenpideohjelmaa koskevan ehdotuksen tavoitteita. Rakennusteollisuus RT pitää erityisen tärkeinä ohjelmaan sisältyviä toimia tonttimaan saatavuuden turvaamiseksi sekä rakentamisen sääntelyn keventämiseksi. Yhtenä esimerkkinä RT nostaa esiin maanomistajan mahdollisuuden tehdä aloitteita asemakaavoituksen käynnistämiseksi, mikä aiotaan nyt selvittää.
 8. 8.2.2012

  Rakentamisen ennakoidaan jatkuvan melko vakaana (Mediatiedote)

  Rakentamisen kokonaismäärän odotetaan supistuvan tänä vuonna parilla prosentilla, kun syksyllä ennustettiin nollakasvua. Asuntuotanto ja asuntoaloitukset kääntyvät laskuun. Toimitilarakentamisen aloitusmäärät ovat vähenemään päin, eivätkä näkymät ole viime kuukausina muuttuneet. Korjausrakentaminen on edelleen vilkasta, kun taas maa- ja vesirakentamisen kaivattu kasvu ei näytä toteutuvan.
 9. 6.2.2012

  Tilaajavastuu.fi kehittää Veronumero-palvelua (Mediatiedote)

  Suomen Tilaajavastuu Oy laajentaa tuoteperhettään uudella Veronumero-palvelulla, joka helpottaa veronumerolain velvoitteiden noudattamista. Palvelun avulla onnistuu veronumeron aitouden tarkastaminen, lakisääteinen raportointi sekä työmaan henkilörekisterin ylläpito. Veronumero-palvelu toimii rinnakkain Tilaajavastuu.fi Valvoja-palvelun kanssa ja se on suoraan yhteydessä Verohallinnon veronumerorekisteriin.
 10. 27.1.2012

  Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin talkoot: Käyttäjän tarpeiden ennakointi onnistumisen avain (Mediatiedote)

  Viidennet Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin eli KIRAn järjestämät KIRA-talkoot keskittyi pohtimaan, kuinka alan toimijat saavuttavat yhdessä asettamansa, vuoteen 2025 ulottuvat tavoitteensa. Syksyllä julkistetussa Rakennettu Ympäristömme 2025 -raportissa KIRAn jäsenyhteisöt sitoutuivat kehittämään toimintaansa niin, että käyttäjän tarpeet ovat toiminnan kehittämistä ohjaavana moottorina.
 11. 16.1.2012

  Kuopion Rakennustietopalkinto Joensuun kaupungin tekniselle virastolle (Mediatiedote)

  Rakennustietosäätiö RTS:n hallitus on perustanut alueellisesti jaettavan Rakennustieto-palkinnon, joka myönnetään yksityiselle henkilölle tai työryhmälle, joka on alueyksikön toimialueella erityisesti edistänyt hyvää kaavoitus-, rakennus- tai kiinteistönpitotapaa tie-toa tuottamalla, jakamalla tai sitä hyväksi käyttämällä.