Tiedotteet

Rakennusteollisuus RT:n ja sen viiden toimialan tiedotteita ja uutisia.

Tiedotteita löytyi 1031 kappaletta

 1. 29.3.2019

  Kampanjakutsu: Ihmisten takia tiet kuntoon! (Mediatiedote) (INFRA ry)

  Hyväkuntoiset ja turvalliset tiet ovat tärkeitä, koska me ihmiset tarvitsemme niitä. SKAL, INFRA ja Suomen Tieyhdistys vetoavat tiestön tuntuvan lisärahoituksen puolesta. Suomi ansaitsee toimivan tieverkon ja päättäjät, jotka ymmärtävät ihmisten tarpeen turvalliseen ja sujuvaan liikkumiseen.
 2. 22.3.2019

  Hyvää Maailman Vesipäivää 22.3.2019 (Mediatiedote)

  YK:n yleiskokouksen julistamaa maailman vesipäivää on vietetty maaliskuun 22. jo vuodesta 1992. Puhdas juomavesi on jokaisen ihmisen oikeus, mutta tulee muistaa myös viemäröinnin, hygieenisten käymälöiden ja yleisen puhtauden merkitys osana maailmanlaajuista kehitystä ja hyvinvointia. Betoni on materiaalina tarjonnut tähän kestäviä ratkaisuja jo yli 100 vuoden ajan.
 3. 20.3.2019

  Satakunnan turvallisimmalla työmaalla kaikki lähtee hyvästä fiiliksestä ja yhdessä tekemisestä (Mediatiedote)

  Vuoden 2018 turvallisimpana rakennustyömaana Satakunnan alueella palkittiin Hartelan Pohjoiskehän koulun työmaa Raumalta. Hyvät turvallisuuskäytännöt, määräykset ja ohjeet eivät yksin takaa turvallisuutta, vaan kaiken takana on aina ihminen.
 4. 19.3.2019

  ROTI 2019: Rakennetulla ympäristöllä keskeinen osa ilmastonmuutoksen torjunnassa

  Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2019 -raportin erityisteema on kaupungistuminen. Se sisältää myös kansainvälisiä tarkasteluja – kuinka Suomi sijoittuu rakennetun ympäristön sektorilla maailmankartalle. Raportti luovutettiin asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle tiistaina 19.3.2019 Tieteiden talolla Helsingissä.
 5. 18.3.2019

  Vuosilomalain muutos voimaan 1.4.2019

  Eduskunta on hyväksynyt vuosilomalain muutokset ja ne tulevat voimaan 1.4.2019. Niitä sovelletaan 1.4.2019 alkavan lomanmääräytymisvuoden lomaoikeuteen (eli vuoden 2020 lomiin), mutta ne voivat kuitenkin tulla sovellettaviksi laskelmissa jo vuonna 2019.
 6. 18.3.2019

  Uudet urakkamallit lisäävät osaamisvaatimuksia (Mediatiedote)

  Nykyisin korjausrakentamissa – ja varsinkin suurissa uudishankkeissa – suositut urakkamallit perustuvat vahvaan yhteistyöhön. Ne myös asettavat uudenlaisia vaatimuksia talotekniikka-alan yritysten henkilöstölle.
 7. 18.3.2019

  Uudisasuntorakentaminen nousi asiakastyytyväisyydessä toimialavertailun kärkeen (Mediatiedote)

  EPSI Ratingin riippumattomalla laatuindeksillä mitattuna uudisasuntorakentaminen on saanut kuluttaja-asiakkailta parhaat arviot asiakastyytyväisyydestä. Tutkimukseen osallistuneiden yritysten toimialatulos on peräti 78,8. Tulokset tuotetaan indeksillä 100, jossa 75 on erittäin hyvä taso. Muita tutkittuja toimialoja ovat muun muassa sähkön vähittäismyynti sekä pankki ja rahoitus.
 8. 15.3.2019

  Ilmanvaihdon sulkeminen on riskialtis keino säästää energiaa (Mediatiedote)

  Sisäilmayhdistyksen julkaisemalla Hyvä sisäilma -suosituksella on Rakennusteollisuus RT:n mielestä hyvä tarkoitus, mutta se voi kääntyä pyrkimystään vastaan. Jos esimerkiksi koulussa on vanha, huonosti toimiva ilmanvaihtojärjestelmä ja vaurioituneita rakenteita, ilmanvaihdon sulkeminen käyttöajan ulkopuolella on arveluttava tapa yrittää edistää energiatehokkuutta ja sisäilmaa.
 9. 11.3.2019

  Auto- ja tiefoorumi: Kunnossa oleva tie on ympäristöteko (INFRA ry)

  Tiekuljetuskaluston massoja nostamalla voitaisiin kuljettaa enemmän tavaraa kerralla ja siten vähentää päästöjä. Nykyinen tieverkko vaatii kuitenkin kehittämistä, jotta tämä onnistuisi.
 10. 11.3.2019

  INFRA ry:ltä ja joukolta muita järjestöjä neljän kohdan ohjelma yksityisteiden pelastamiseksi (INFRA ry)

  Neljätoista järjestöä nosti esille huolen yksityisteiden kunnosta ja tulevaisuudesta. Yksityisteiden korjausvelka on hälyttävän suuri.
 11. 7.3.2019

  Yhdyskuntatekniikka 2019 Jyväskylässä 15.–16.5.2019 (INFRA ry)

  Tervetuloa Suomen suurimpaan infra-alan näyttely- ja seminaaritapahtumaan Jyväskylän Paviljonkiin. Samaan aikaan näyttelyn kanssa on useita maksullisia tilaisuuksia, jotka kokoavat paikalle infra-alan keskeiset vaikuttajat. Kysy yhteis- tai omaa osastoa tai tule näyttelyvieraaksi keväiseen Jyväskylään.