Tiedotteet

Rakennusteollisuus RT:n ja sen viiden toimialan tiedotteita ja uutisia.

Tiedotteita löytyi 20 kappaletta

 1. 20.2.2018

  Rakennusala kiinnittää huomiota putoamissuojauksiin

  Viime viikkojen aikana Suomen rakennustyömailla on sattunut useita, jopa kuolemaan johtaneita työtapaturmia. Hyvin moni sattuneista tapaturmista ja läheltä piti -tilanteista on liittynyt putoamissuojauksen puutteellisuuteen.
 2. 19.2.2018

  Jätä putkien sulatustyö ammattilaiselle (Mediatiedote)

  Pakkaset lisäävät vesijohtoputkien jäätymisriskiä. Voit kuitenkin pienentää riskiä muutamilla toimenpiteillä. Jos putket kaikesta huolimatta jäätyvät, jätä sulatustyö ammattilaiselle.
 3. 15.2.2018

  Vuoden Ympäristörakenne 2017: Tikkurilan Kirjastopuisto ja Tikkurilantori (Mediatiedote)

  Vantaan Tikkurilan ydinkeskustan julkiset tilat, Kirjastopuisto ja Tikkurilantori, on palkittu Vuoden 2017 Ympäristörakenteena. Aiemmin katu- ja pysäköintialueena toiminut Vantaan kaupungintalon ympäristö on muuttunut Tikkurilantorin ja Kirjastopuiston rakentamisen myötä arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoiseksi kävelykeskustaksi, torikaupan alueeksi, tapahtumapaikaksi ja oleskelualueeksi.
 4. 15.2.2018

  Jäsenkysely osoitti, että toiminnan eettisyyteen kiinnitetään huomiota

  Rakennusteollisuus RT:n tammikuussa toteuttaman kyselyn mukaan lähes kolme neljästä kokee toiminnan eettisyyden vaikuttavan sitoutumiseen työnantajaan. Lähes 90 prosenttia ei haluaisi mennä töihin sellaiseen yritykseen, jonka toimintatavat eivät maineen perusteella ole aivan puhtoiset. Vain muutama prosentti ilmoitti, ettei työnantajan eettisyydellä ole suurta merkitystä.
 5. 14.2.2018

  Rakentaminen yhä kasvussa Pohjoismaissa (Mediatiedote)

  Rakentamisen suhdanne jatkuu myötätuulessa, joka tosin voi muuttua puuskittaiseksi, toteaa Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Sami Pakarinen pohjoismaisia rakennusmarkkinoita koskevassa katsauksessa.
 6. 12.2.2018

  ”Viiden viisaan raportti” on oiva kivijalka maankäyttö- ja rakennuslain uudistamiseen

  Asiantuntijaselvitys maankäytön ja rakentamisen ohjauksen uudistamiseksi ehdottaa kaavoituksen sujuvoittamista muun muassa kaavatasojen vähentämisen ja kattavan digitalisoinnin avulla. RT kannattaa esityksiä, jotka olisivat omiaan edistämään investointeja, lisäämään suunnittelujärjestelmän ennakoitavuutta sekä tehostamaan julkisen sektorin toimintaa.
 7. 9.2.2018

  RALAn laatukysely rakentajille: Rakennusalan laatuhaasteena katkeileva tiedonkulku ja valvonnan riittämättömyys (Mediatiedote)

  Rakentajien laatukyselyn tulokset ovat pääsääntöisesti positiivisia. Erityisesti työlle asetetut ajalliset ja laadulliset tavoitteet ovat olleet työntekijöillä hyvin tiedossa. Myös työmailla vallitseva työilmapiiri on koettu erittäin hyväksi. Heikkoina tekijöinä ovat olleet suunnitelmat ja niiden saaminen työntekijöiden käyttöön. Kenties tästä johtuen työssä on ollut suhteellisen paljon keskeytyksiä ja kiireen tuntua. Kokonaisuutena rakentamisen laatu koetaan keskinkertaiseksi.
 8. 9.2.2018

  Rakennusyritysten välinen työturvallisuuskilpailu Varsinais-Suomen alueella on ratkennut (Mediatiedote)

  Varsinais-Suomessa on järjestetty talonrakennusyritysten välinen työturvallisuuskilpailu jo vuodesta 1991 lähtien. Kilpailussa on 2 sarjaa: Isojen rakennusliikkeiden sarja sekä pienten ja keskisuurten rakennusliikkeiden sarja. Lisäksi on palkittu 3 parasta työmaata. Arviointikriteereinä kilpailussa ovat olleet työmaiden TR-indeksi (60 %) ja työmaiden turvallisuussuunnittelun taso (40 %).
 9. 7.2.2018

  Kerrostalon korjauksen ideakilpailu 2017 on ratkaistu (Mediatiedote)

  Vuoden 2017 arkkitehtiopiskeljoiden ideakilpailun (1.6. – 29.9.2017) kohde oli Espoon Asunnot Oy:n omistama kerrostalokortteli Espoon Iivisniemen lähiössä. Kilpailuun saapui 11 ehdotusta. Kilpailun parhaimpina palkintoina jaettiin kaksi II-palkintoa (á 2500 €), nimimerkeille ”Latvus”, tekijänä Juha Riihelä Tampereen teknillisestä yliopistosta ja ”Pilke”, tekijänä Terhi Koivisto Oulun yliopistosta. Kolmannen palkinnon (1500 €) sai nimimerkki ”Viivakoodi”, tekijänä Olli Pasanen Tampereen teknillisestä yliopistosta. Palkintolautakunta piti kilpailun yleistasoa varsin korkeana. Ehdotuksissa oli perehdytty kiitettävästi kilpailun tavoitteisiin ja mukana oli ennakkoluulottomia ehdotuksia niin energiatehokkuuden, materiaalinkäytön kuin teknisten ratkaisujen suhteen.
 10. 1.2.2018

  Suomen paras kuntatilaaja 2017 oli Oulu (Mediatiedote) (INFRA ry)

  Mikä Suomen kunta hyödyntää taitavimmin markkinoiden potentiaalin ja tekee hankinnat kustannustehokkaimmin? Tätä selvitettiin loppuvuodesta 2017 tehdyssä kyselyssä. Suomen parhaan kuntatilaajaan tittelin sai Oulu, Imatralle meni kunniamaininta
 11. 1.2.2018

  Lakko on ylilyönti (Mediatiedote)

  Rakennusliiton perjantaiksi julistama lakko saattaa rakennusalalla aiheuttaa sadan miljoonan euron tuotannon menetyksen. Todennäköistä on, että lakko ei kokonaan sulje kaikkia työmaita eikä tehtaita, joten vahinko siltä osin jäänee pienemmäksi. Todellinen lakkoon osallistuminen ja sitä kautta vahinkojen suuruus selviää perjantain aikana.