Lausunnot

Rakennusteollisuus RT:n ja sen toimialojen antamia lausuntoja.

Lausuntoja löytyi 7 kappaletta

 1. 2.12.2019

  Rakennusteollisuus RT ry:n lausunto kotitalouksien velkaantumista pohtivan työryhmän esityksistä

  Pidämme hyvänä, että kotitalouksien velkaantumiseen kiinnitetään huomioita ja pyritään estämään velkaantumisesta aiheutuvat kielteiset vaikutukset.
 2. 11.11.2019

  Asiantuntijalausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020 (INFRA ry)

  INFRA ry:n näkemyksen digitalisaation lisäksi ympäristövaikutusten minimointi tulisi ottaa osaksi julkisten hankintojen urakkakilpailujen kilpailutuskriteerejä kehyskauden aikana.
 3. 11.11.2019

  Asiantuntijalausunto eduskunnan liikennejaostolle hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2020 (INFRA ry)

  Satsaamalla tieverkon toimivuuteen on mahdollista saada aikaan merkittäviä vaikutuksia elinkeinoelämän kilpailukyvyn parantamisen lisäksi liikenneturvallisuuden parantamisessa, liikenteen sujuvuudessa sekä myös ilmastonmuutoksen torjunnassa.
 4. 20.5.2019

  RT:n lausunto Elinvoimainen Suomi -neuvotteluryhmälle

  Rakennusteollisuus RT antoi 17.5. lausuntonsa Elinvoimainen Suomi -neuvotteluryhmälle aiheesta "keinot järjestösi edustamien toimialojen näkökulmasta kestävän ja työllistävän kasvun edistämiseksi".
 5. 3.5.2019

  Lausunto valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimuksista (INFRA ry)

  INFRAn mielestä koulutuksia ja pätevyyksien myöntämisiä tulisi pystyä järjestämään riittävän nopeasti ja riittävän usein, jotta päteviä tekijöitä riittää ja työt voivat jatkua keskeytyksettä.
 6. 26.2.2019

  Lausunto Liikenne- ja viestintävirastolle vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain kokonaisuudistamisesta (INFRA ry)

  INFRA ry:n mielestä toiminnanharjoittajien kanta tulee saada mukaan uudistustyöhön. Vaarallisten aineiden kuljettamisessa käytettävien ajoneuvojen viranomaismääräyksiä tulisi tarkastella riskien näkökulmasta.
 7. 15.1.2019

  Lausunto luonnoksesta rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmäksi