Lausunnot

Rakennusteollisuus RT:n ja sen toimialojen antamia lausuntoja.

Lausuntoja löytyi 13 kappaletta

 1. 12.5.2017

  Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi asemakaava-alueen kolmiuloitteisesta kiinteistönmuodostamisesta säätämiseksi

 2. 26.4.2017

  Lausunto suuntaviivoista asuntorakentamisen pitkän korkotuen kehittämiseen

 3. 7.4.2017

  Verohallinto 7.4.2017 Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi EU-asetuksesta yhdenmukaistaa ALV-direktiivin tulkintaa

 4. 7.4.2017

  Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi asumisoikeusasunnoista

 5. 31.3.2017

  Asiantuntijalausunto: Harmaan talouden selvitysyksikön selvitys

  RT:n asiantuntija on ollut kuultavana Eduskunnan verojaostossa Harmaan talouden selvitysyksikön tekemästä rakentamisen tiedonantovelvollisuutta koskevasta selvityksestä.
 6. 29.3.2017

  Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden ympäristölakien muutoksenhaun tarkista-misesta (YM7/400/2017)

 7. 24.3.2017

  Lausunto puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan tutkintojen perusteiden luonnoksista

  OPH-614-2017 Lausunto Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista.
 8. 24.3.2017

  Lausunto luonnoksesta yksityistielaiksi

  Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi yksityistielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (LVM/2302/03/2015)
 9. 23.3.2017

  Lausunto luonnoksesta HE eduskunnalle julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 luvun 2§:n väliaikaisesta muuttamisesta

  HE 19/2017 vp / 23.3.17 Eduskunnan sivistysvaliokunta sekä 22.3.17 Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
 10. 13.3.2017

  Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain 7 §:n ja 35 §:n 1 momentin kohdan voimaanpanosta

  Rakennusteollisuus RT ry:llä ei ole huomautettavaa lausuntopyynnössä tarkoitettujen muutosten voimaantuloon 1.9.2017 alkaen.
 11. 3.3.2017

  Lausunto luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta

  YM11:00/2016
 12. 10.2.2017

  Lausunto luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten paloturvallisuudesta

  YM1/6211/2016
 13. 7.2.2017

  Lausunto maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta