Lausunnot

Rakennusteollisuus RT:n ja sen toimialojen antamia lausuntoja.

Lausuntoja löytyi 6 kappaletta

 1. 4.5.2018

  LVM Lausunto liikenneinfrastruktuurin puurakentamisohjelmasta

 2. 4.5.2018

  Maa- ja metsätalousministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta huoneistotietojärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi

  Lausunnon kannanotoissa keskitytään esitysluonnoksen mukaisen huoneistotietojärjestelmän käyttöönoton vaikutuksiin asuntotuotannon perustajaosakkaiden toiminnassa.
 3. 26.4.2018

  Opetushallitukslle puuteollisuuden ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista

 4. 3.4.2018

  OKM:lle hallituksen esityksestä ammatillisest koulutuksesta annetun lain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

  Hallituksen esitys ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta koskee ammatillisen koulutuksen järjestämistä Ahvenanmaan maakunnassa, ammatillisen koulutuksen rahoitusta sekä lakia yksityisistä turvallisuuspalveluista
 5. 2.3.2018

  Hallituksen esitysluonnos koskien elinkeinoverolain korkovähennys rajoitusten sääntelyn muuttamista

 6. 28.2.2018

  OPH:lle talotekniikan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista

  Rakennusteollisuus RT:n mielestä tutkinnon osat ovat selkeitä ja tutkintonimikkeet tunnistettavia. Rakennusteollisuus pitää luonnoksia työelämän tarpeisiin sopivina, mutta haluaa muistuttaa siitä, että näytöt pitäisi pääsääntöisesti tehdä aidoilla työpaikoilla.