Lausunnot

Rakennusteollisuus RT:n ja sen toimialojen antamia lausuntoja.

Lausuntoja löytyi 20 kappaletta

 1. 15.9.2017

  HE85/2017 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö-ja rakennuslain muuttamisesta

 2. 30.8.2017

  Lausunto luonnoksesta säteilylaiksi ja asetuksiksi ionisoivasta säteilystä

  Rakennusteollisuus RT ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle säteilylaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä luonnoksista valtioneuvoston ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksiksi ionisoivasta säteilystä
 3. 30.6.2017

  Lausunto luonnoksesta ympäristöministeriö asetukseksi rakennuksen ääniympäristöstä

 4. 29.6.2017

  Lausunto luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista

 5. 26.6.2017

  Lausunto opasluonnoksesta vihreän julkisen rakentamisen hankintamenetteleyksi ja vähähiilisen julkisen rakentamisen kriteereiksi

 6. 13.6.2017

  Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi MRL:n muuttamisesta ja YM:n asetukseksi asuin-, majoitus -ja työtiloista

 7. 19.5.2017

  Lausunto kilpailulain uudistamista koskevan työryhmän mietinnöstä (TEM/1230/00.04.01/2015)

 8. 12.5.2017

  Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi asemakaava-alueen kolmiuloitteisesta kiinteistönmuodostamisesta säätämiseksi

 9. 26.4.2017

  Lausunto suuntaviivoista asuntorakentamisen pitkän korkotuen kehittämiseen

 10. 7.4.2017

  Verohallinto 7.4.2017 Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi EU-asetuksesta yhdenmukaistaa ALV-direktiivin tulkintaa

 11. 7.4.2017

  Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi asumisoikeusasunnoista

 12. 31.3.2017

  Asiantuntijalausunto: Harmaan talouden selvitysyksikön selvitys

  RT:n asiantuntija on ollut kuultavana Eduskunnan verojaostossa Harmaan talouden selvitysyksikön tekemästä rakentamisen tiedonantovelvollisuutta koskevasta selvityksestä.
 13. 29.3.2017

  Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden ympäristölakien muutoksenhaun tarkista-misesta (YM7/400/2017)