| Talonrakennusteollisuus ry | Keskustoimisto

Verohallinnolle lausunto Verohallinnon ohjeeksi Rakentamispalvelujen myynti ja oma käyttö arvonlisäverotuksessa

Rakennusteollisuus RT:n lyhyt kommentti ohjeeseen:

Kohta 10.2  Rakentamispalvelun omasta käytöstä suoritettavan veron ajallinen kohdistaminen

Oman käytön veroa suoritetaan ensimmäisen kerran silloin, kun rakentaminen alkaa eli kohteeseen tehdään maapohjaan liittyviä töitä.

Pidämme edellä mainittua lausetta ongelmallisena. Esimerkiksi isossa aluehankkeessa pyritään usein tekemään maanrakennustyöt esirakentamisen osalta yhdellä kertaa (esim. stabilointi, maamassa, saastuneen maaperän puhdistaminen). Käytännössä alueella voi olla useita rakennushankkeita (jopa kymmenen), joista osa toteutetaan lopulta oman käytön alv:n piirissä ja osa avoimen alv:n piirissä. Maanpohjan esirakentamisesta voi kulua useita vuosia siihen, että varsinaiset rakennustyöt alkavat. Esirakentamiskustannusten osuus varsinaisista rakennuskustannuksista on hyvin vähäinen ja on järkevämpää tehdä yksi sopimus koko alueen esirakentamisesta. Jos jo tässä vaiheessa pitää tilittää veroa, johtaisi tämä käytännössä siihen, että kaikkien alueen asunto-osakeyhtiöiden/kiinteistöosakeyhtiöiden tulisi tehdä erilliset urakkasopimukset esirakentamisesta. Lisäksi yhtiörakenne ja tonttijako voivat alueella saattaa elää suunnitelmien tarkentuessa. Kun esirakentamisesta aiheutuvat kustannukset ovat hyvin pieniä ovat myös fiskaaliset kustannukset ja sen merkitys pieni.

Esitämme, että oman käytön arvonlisäveron tilitysvelvollisuuden ulkopuolelle jätetään maapohjan esirakentaminen.

Lausunto 20.12.2018 luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi Rakentamispalvelujen myynti ja oma käyttö arvonlisäverotuksessa (pdf)