| Talonrakennusteollisuus ry | Keskustoimisto

Elinkeinoasioiden jäsenkirje, lokakuu 2015

Lokakuun kirjeen aiheina mm. vuoden 2016 alussa voimaan tuleva uusi asbestilainsäädäntö, rakennusliikkeen arvonlisävero-opas 2015 sekä hallituksen esitys laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta.

 1. Uusi asbestilainsäädäntö voimaan vuoden 2016 alussa
 2. Kiinteistönvälitystehtäviä suorittavien henkilöiden pätevyysvaatimukset kiristyvät Vuoden 2016 alusta lukien
 3. Rakennusalan vakiosopimusehtoja koskevat hankkeet
 4. Kuluttajariitojen vaihtoehtoista ratkaisumenettelyä tehostetaan
 5. Maistraattien asunto-osakeyhtiötehtävät siirtyvät patentti- ja rekisterihallitukselle
 6. Rakennusliikkeen arvonlisävero-opas 2015
 7. Hallituksen esitys laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta (YM6/600/2015)
 8. Valtioneuvoston asetus asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin (YM8/600/2015)
 9. Maakuntakaavojen ja kuntien yleiskaavojen vahvistusmenettely poistumassa (YM6/600/2015)
 10. Maankäyttö- ja rakennuslain uudistamista valmisteleva ympäristöministeriön nimeämä työryhmä nimetty – ns. KARALUSU-työryhmä.
 11. Kevennettyjen kaavamääräysten kokeilusta annetun lain kumoamisesta ja MRL:n muutos (YM 7/500/2015)

Jäsenkirje Talo/18/2015, elinkeinoasiat (pdf)


Hankintalain kokonaisuudistuksesta tiedotettu erillisellä jäsenkirjeellä TALO 13/15 17.8.2015.