Avoimet työpaikat

Rakennustuoteteollisuus RTT ry hakee 

erityisasiantuntijaa, vastaamaan eurokoodeihin liittyvästä edunvalvonnasta. 

Pääasiallisena tehtävänä työssä ovat eurokoodeihin liittyvät asiantuntijatehtävät. Näitä ovat muun muassa

 • eurooppalaiseen eurokoodistandardien valmisteluun osallistuminen
 • eurokoodien kansallisten liitteiden valmisteluun osallistuminen
 • kannanotot alan kansallisten säädösten ja ohjeiden valmisteluun sekä
 • asiantuntijatuki Rakennusteollisuus RT:n jäsenkunnalle eurokoodeihin liittyvissä asioissa 

Tämän lisäksi tehtäviin voi kuulua myös muita esim. rakennusalan digitalisaatioon sekä rakennustuotteiden standardisointiin liittyviä tehtäviä.

Lopullinen toimenkuva muodostuu osin valittavan henkilön työkokemuksen ja vahvuuksien mukaan. 

Hakijalta toivotaan usean vuoden kokemusta liittyen rakennussuunnitteluun ja eurokoodien käyttöön. Tehtävän kannalta soveltuvana koulutuksena voidaan pitää rakennusalan diplomi-insinöörin koulutusta tai vastaavaa. 

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää

 • kykyä itsenäiseen asiantuntijatyöskentelyyn
 • suomen ja englannin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa
 • hyvää MS Office -ohjelmien osaamista ja kykyä käyttää yleisiä toimisto-ohjelmia
 • hyvää organisointikykyä
 • joustavuutta työtehtävien ja työaikojen suhteen
 • matkustusvalmiutta
 • yhteistyökykyä ja hyviä sosiaalisia taitoja tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa
 • kiinnostusta ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin asioihin ja toimenkuvan kehittämiseen

Tarjoamme itsenäisen ja monipuolisen tehtävän Helsingin keskustassa, hyvät työsuhde-edut ja mukavan työyhteisön. Tehtävän on tarkoitus alkaa mahdollisimman pian, kuitenkin sopimuksen mukaan.

Lisätietoja:

Timo Pulkki
timo.pulkki@rakennusteollisuus.fi / 050 414 3114